Laboratorium systemów operacyjnych służy zdobyciu przez studentów praktycznej wiedzy i doświadczeń dotyczących programowania systemowego, w tym programowania jądra systemu operacyjnego.

Zajęcia dydaktyczne przygotowują młodych adeptów robotyki do prac badawczych. Unikalną cechą laboratorium jest ścisła i bieżąca współpraca kadry naukowej z dyplomantami, gwarantująca wysoką efektywność prowadzonych prac, a także wyjątkowo sprzyjającą rozwojowi naukowemu atmosferę.

Laboratorium jest bogato wyposażone w aparaturę i oprogramowanie biometryczne, w szczególności w urządzenia komercyjne będące podstawą wielu zaawansowanych systemów biometrycznej kontroli dostępu na świecie

W laboratorium podstaw automatyki prowadzone są głównie zajęcia dydaktyczne z przedmiotów Podstawy Automatyki oraz Sterowniki Programowalne. W laboratorium automatyki prowadzone są głównie zajęcia dydaktyczne z przedmiotów Diagnostyka procesów przemysłowych, Systemy automatyki DCS i SCADA, Systemy mikroprocesorowe w sterowaniu, Projektowanie układów sterowania (projekt grupowy).

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej prowadzi badania naukowe i dydaktykę w zakresie automatyki i robotyki oraz informatyki. Więcej...

DCS symulacja procesów SCADA predykcja i prognozowanie regulacja zaawansowana regulacja predykcyjna sieci przemysłowe przemysłowe systemy automatyki sterowanie złożonymi systemami sterowniki programowalne architektury sterowników robotycznych kinematyka manipulatorów nawigacja robotów mobilnych percepcja maszynowa sieci neuronowe rozpoznawanie mowy sterowanie impedancyjne sterowanie pozycyjno-siłowe serwomechanizmy wizyjne systemy rozproszone badania operacyjne bazy danych bezpieczeństwo sieci big data biometria internet rzeczy inżynieria oprogramowania mechanizmy aukcyjne i giełdowe modelowanie oprogramowania programowanie równoległe programowanie rozproszone obliczenia w chmurze ocena jakości oprogramowania optymalizacja planowanie przedsięwzięć harmonogramowanie rozdział zasobów sieci komputerowe systemy mikroprocesorowe systemy operacyjne systemy operacyjne czasu rzeczywistego systemy wbudowane uczenie maszynowe rozpoznawanie obrazów programowanie robotów wspomaganie decyzji
Prof. Władysław Findeisen honorowym obywatelem Warszawy

W dniu 18 czerwca 2020 roku Rada
m. st. Warszawy przyjęła uchwałę nadającą zaszczytną godność Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy
prof. Władysławowi Findeisenowi, który był założycielem i pierwszym kierownikiem Katedry Automatyki i Telemechaniki (od 1955 roku), która została następnie przekształcona w Instytut Automatyki, funkcję dyrektora pełnił do roku 1981. W latach 1981-1985
prof. Findeisen pełnił funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej, na stanowisko został wybrany w pierwszych wolnych wyborach władz akademickich. Autor wielu prac z dziedziny regulacji automatycznej
oraz optymalizacji. Senator RP w latach 1989-1993, działacz społeczny. Kawaler Orderu Orła Białego oraz wielu innych wysokich odznaczeń. Więcej informacji...