Laboratorium systemów operacyjnych służy zdobyciu przez studentów praktycznej wiedzy i doświadczeń dotyczących programowania systemowego, w tym programowania jądra systemu operacyjnego.

Zajęcia dydaktyczne przygotowują młodych adeptów robotyki do prac badawczych. Unikalną cechą laboratorium jest ścisła i bieżąca współpraca kadry naukowej z dyplomantami, gwarantująca wysoką efektywność prowadzonych prac, a także wyjątkowo sprzyjającą rozwojowi naukowemu atmosferę.

Laboratorium jest bogato wyposażone w aparaturę i oprogramowanie biometryczne, w szczególności w urządzenia komercyjne będące podstawą wielu zaawansowanych systemów biometrycznej kontroli dostępu na świecie

W laboratorium podstaw automatyki prowadzone są głównie zajęcia dydaktyczne z przedmiotów Podstawy Automatyki oraz Sterowniki Programowalne. W laboratorium automatyki prowadzone są głównie zajęcia dydaktyczne z przedmiotów Diagnostyka procesów przemysłowych, Systemy automatyki DCS i SCADA, Systemy mikroprocesorowe w sterowaniu, Projektowanie układów sterowania (projekt grupowy).

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej prowadzi badania naukowe i dydaktykę w zakresie automatyki i robotyki oraz informatyki. Więcej...

DCS symulacja procesów SCADA predykcja i prognozowanie regulacja zaawansowana regulacja predykcyjna sieci przemysłowe przemysłowe systemy automatyki sterowanie złożonymi systemami sterowniki programowalne architektury sterowników robotycznych kinematyka manipulatorów nawigacja robotów mobilnych percepcja maszynowa sieci neuronowe rozpoznawanie mowy sterowanie impedancyjne sterowanie pozycyjno-siłowe serwomechanizmy wizyjne systemy rozproszone badania operacyjne bazy danych bezpieczeństwo sieci big data biometria internet rzeczy inżynieria oprogramowania mechanizmy aukcyjne i giełdowe modelowanie oprogramowania programowanie równoległe programowanie rozproszone obliczenia w chmurze ocena jakości oprogramowania optymalizacja planowanie przedsięwzięć harmonogramowanie rozdział zasobów sieci komputerowe systemy mikroprocesorowe systemy operacyjne systemy operacyjne czasu rzeczywistego systemy wbudowane uczenie maszynowe rozpoznawanie obrazów programowanie robotów wspomaganie decyzji
Adres Instytutu

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa, Polska

Sekretariat Instytutu, pok. 521

tel.: 22 825 09 95, 22 234 73 97
faks: 22 825 37 19
e-mail: sekretariat@ia.pw.edu.pl

Sekretariat Dydaktyczny Instytutu, pok. 518

tel.: 22 234 77 50
przyjęcia studentów 11-13
e-mail: Alicja.Trojanowska @ pw.edu.pl