Habilitation degrees

The list of employees of the Institute of Control and Computation Engineering who have obtained the academic degree of habilitated doctor:

First and last name Subject of the monograph or publication series Year
Mariusz Kamola, Ph.D. A series of publications titled "Metody analizy i odkrywania struktury sieci społecznościowych i technologicznych" 2022
Mariusz Kaleta, Ph.D. A series of publications titled "Modele i metody wspomagające projektowanie mechanizmów rynkowych w oparciu o architekturę referencyjną" 2022
Michał Karpowicz, Ph.D. A series of publications titled "Opracowanie podstaw teoretycznych syntezy wybranych mechanizmów sterowania dla systemów teleinformatycznych" 2020
Piotr Marusak, Ph.D. A series of publications titled "Numerycznie efektywne algorytmy regulacji predykcyjnej bazujące na modelach liniowych i nieliniowych" 2020
Paweł Domański, Ph.D. A series of publications titled "Non-Gaussian methods of control system performance assessment" 2018
Paweł Wawrzyński, Ph.D. A series of publications titled "Wzbogacenie metodyki uczenia się przez wzmacnianie umożliwiające jej stosowanie w sterowaniu” 2016
Wojciech Szynkiewicz, Ph.D. A series of publications titled  "Planowanie zadań manipulacji wykonywanych przez roboty” 2016
Andrzej Zalewski, Ph.D. Modelowanie i ocena architektur oprogramowania 2015
Maciej Ławryńczuk, Ph.D. Sieci neuronowe w efektywnych obliczeniowo algorytmach regulacji predykcyjnej 2013
Andrzej Stachurski, Ph.D. Aproksymacje kwadratowe w ciągłej optymalizacji nieliniowej 2013
Andrzej Karbowski, Ph.D. A series of publications titled "Metody i algorytmy obliczeniowe do rozwiązywania złożonych zadań syntezy mechanizmów sterowania” 2012
Krzysztof Pieńkosz, Ph.D. Wybrane modele i metody optymalizacji alokacji zasobów 2011
Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Ph.D. Symulacja komputerowa w analizie i projektowaniu złożonych systemów sterowania 2005
Włodzimierz Kasprzak, Ph.D. Adaptive computation methods in digital image sequence analysis 2001
Andrzej Pacut, Ph.D. Stochastic modeling at diverse scales: from Poisson to network neurons 2000
Włodzimierz Ogryczak, Ph.D. Wielokryterialna optymalizacja liniowa i dyskretna. Modele preferencji i zastosowanie do wspomagania decyzji. 1998
Krzysztof Nowosad, Ph.D. Strukturalne cechy regulacji predykcyjnej 1997
Krzysztof Sacha, Ph.D. Projektowanie oprogramowania systemów wbudowanych 1996
Cezary Zieliński, Ph.D. Robot programming methods 1996
Eugeniusz Toczyłowski, Ph.D. Niektóre metody strukturalne optymalizacji do sterowania w dyskretnych systemach wytwarzania 1989
Piotr Tatjewski, Ph.D. Hierarchiczne metody rozwiązywania niewypukłych zadań optymalizacji i sterowania stanem ustalonym złożonych procesów 1988
Jacek Szymanowski, Ph.D. Realne wieloiteracyjne metody programowania matematycznego 1983
Andrzej Ruszczyński, Ph.D. Niektóre właściwości i metody rozwiązywania nieliniowych zadań programowania stochastycznego 1983
Mieczysław Brdyś, Ph.D. Teoria hierarchicznych układów sterowania dla złożonych procesów wolnozmiennych 1980
Krzysztof Malinowski, Ph.D. Wielowarstwowo-wielopoziomowe struktury sterowania dla systemów dynamicznych 1978
Andrzej Olbrot, Ph.D. Sterowanie układami z opóźnieniami przy ograniczeniach w przestrzeni funkcyjnej 1977
Jerzy Mędrzycki, Ph.D. Technika hybrydowa w metodach obliczeniowych optymalizacji dynamicznej 1977
Konstanty Kurman, Ph.D. Podstawy modelowania łańcuchowego procesów optymalnych 1971
Wiesław Traczyk, Ph.D. Synteza automatów asynchronicznych 1969
Andrzej Wierzbicki, Ph.D. Zasada maksimum a synteza optymalnych urządzeń sterujących 1968
Anatol Gosiewski, Ph.D. Koncepcja modelu procesu w układach sterowania 1964