Publikacje

Piotr Marusak


Rozprawa doktorska:

Piotr Marusak: Regulacja predykcyjna obiektów nieliniowych z zastosowaniem techniki DMC i modelowania rozmytego (pdf, 1464 kB). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa październik 2002, promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski (uznana za wyróżniającą się przez Radę Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej).

Praca Magisterska:

Piotr Marusak: Sterowanie silnie nieliniowego obiektu elektromechanicznego (pdf, 1240 kB). Warszawa sierpień 1997, promotor: doc. dr inż. Jerzy Pułaczewski (obroniona z wynikiem celującym).


Wybrane raporty Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej: