Przygotowywanie sprawozdania projektowego w systemie Latex

Poniżej przedstawiono wskazówki dotyczące przygotowywania sprawozdań w systemie Latex w środowisku systemu operacyjnego Linux. Wskazówki odnośnie tworzenia sprawozdań omówiono na przykładzie sprawozdania "Projektowanie bezpiecznej konfiguracji sieci" opracowanego przez autora strony.

Omawiane środowisko (same pliki źródłowe) można pobrać w postaci spakowanej jako t.tgz. Zaś sam wygenerowany dokument można pobrać stąd t.pdf.

Środowisko opisane zostało w dokumencie doc/README, od którego należy rozpocząć zapoznawanie się z przykładem.

Poniżej z zaznaczeniem składni przedstawiono podstawowe elementy przykładu:

Odnośniki do dokumentacji podane zostały w pliku doc/README. Zalecane jest przede wszystkim zapoznanie się z przetłumaczonym na język polski wprowadzeniem do składania dokumentów w systemie Latex Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e (podpięta kopia lokalna, ogólnie: google: lshort2e.pdf).

Inne możliwe postacie tworzonych dokumentów

Poniższe formaty dokumentów przedstawiono celem demonstracji elastyczności składania dokumentów w systemie Latex. Dla sprawozdań projektowych jedynym obowiązującym formatem jest ten opisany powyżej.

Przygotowywanie pracy dyplomowej w systemie Latex

W powyższym przykładzie wystarczy dokonać następujących zmian: Z naszego sprawozdania otrzymujemy wstępny zarys struktury pracy dyplomowej, w której sprawozdanie stanowi samodzielny rozdział.