Return to "home"

Dydaktyka (Lectures)


B.Sc. studies in English


M.Sc. studies in English


M.Sc. studies EMARO / Robotics in English


Ph.D. studies (in Polish)


Studia inżynierskie (B.Sc. studies in Polish):


Studia magisterskie (M.Sc. studies in Polish):


Archiwalne (Archive)

Studia inżynierskie (B.Sc. studies in Polish):


Tematyka prac dyplomowych na kierunku "Informatyka" i ECE (BSc and MSc diploma topics in computer science and ECE):


Tematyka studiów doktoranckich (Ph.D. work possible):


Modyfikacja: 5.10.2015