PROBE (Programowanie obiektowe)
Włodzimierz Kasprzak

Semestr zimowy 2004 / 2005


1. Zaliczenie przedmiotu

Przedmiot  PROBE obejmuje wykład i laboratorium. Przedmiot zaliczany jest na podstawie wyniku sprawdzianu, przeprowadzanego podczas wykładu [punktacja: 0-40 pkt. ], i wyniku trzech projektów,  realizowanych w laboratorium  (punktacja łączna projektów: 0-60 pkt. (15 + 20 + 25) ). W celu zaliczenia przedmiotu wymagane jest spełnienie trzech poniższych warunków:
1. Uzyskanie minimum 30 pkt. z laboratorium.
2. Uzyskanie minimum 16 pkt. ze sprawdzianu.
3. Uzyskanie łącznie z laboratorium i sprawdzianów minimum 51 pkt .

Wpisanie ocen do indeksów nastąpi w styczniu 2005 r., w godzinach:
10.00-10.30 (Gr. 2I2), 10.30-11.00 (Gr. 2I1), 11.00-11.30 (Gr. 2I3), 11.30-12.00 (Gr. 2I4).


2. Wykład

Wykład odbywa się we wtorki, w godz. 12.15 - 14, sala 133 :

Plan wykładu:

 • [5.10] 1. Paradygmat programowania obiektowego. 2. Program w języku C++.
 • [12.10] 3. Typy danych. 4. Mechanizmy pomocnicze.
 • [19.10] 5. Klasy autonomiczne.
 • [26.10] 6. Funkcje i metody przeciążone.
 • [02.11] 7. Wskaźniki do funkcji i składowych klasy.
 • [09.11] 8. Dziedziczenie klas. 9. Polimorfizm.
 • [16.11] 10. Szablony - funkcje i klasy wzorcowe.
 • [23.11] 11. Biblioteka we-wy.
 • [30.11] 12. Obsługa sytuacji wyjątkowych. 13. RTTI i konwersje typów.
 • [07.12] 14. Biblioteka STL.
 • [14.12] 14. Biblioteka STL (c.d.).
 • [04.01.05] 15. Program wielowątkowy.
 • [11.01] 16. Obiektowa komunikacja rozproszona (model COM).
  17. Zadania testowe.
 • [18.01] Sprawdzian : godz. 12 - 13 : (gr. 2I3, 2I4 i indywidualni); godz. 13 - 14 (gr. 2I1, 2I2).
 • [25.01, godz. 12.15 - 13.15] Sprawdzian poprawkowy.

3. Sprawdzian

 • [ 18.01.05 ] Sprawdzian (bez notatek).
  [ 21.01.05 ] Wyniki sprawdzianu, po godz. 12. Gablotka s. 09/10.
 • UWAGA: Sprawdzian poprawkowy 25.01.05 przeznaczony jest jedynie dla osób, które uzyskały poniżej 16 pkt. z części wykładowej!

Literatura:

[1a] S.B. Lippman: Podstawy języka C++. WNT, Warszawa, 1996, 2001.
lub [1b] B. Stroustrup: Język C++. WNT, Warszawa, 1997, 2000, 2002.

[2] Dokumentacja kompilatora SUN Forte http://ikar.elka.pw.edu.pl/

[3a] MSDN Library. Visual Studio. http://msdn.microsoft.com/vstudio
[3b] SGI - Services & Support: Standard Template Library. Programmer's Guide. http://www.sgi.com/tech/stl


Konsultacje: srody, godz. 12-14, pok. 554.


4. Laboratorium
Zajęcia laboratoryjne odbywają  się w sali 09 (piwnica), wedlug harmonogramu:

Dzień
Godz.
Grupa
      Prowadzący
Czwartek
10.15 - 12
Gr. 2I2
Tomasz Martyn (II), Krzysztof Gracki (II)
Czwartek
12.15 - 14
Gr. 2I1
Tomasz Martyn (II), Paweł Cichosz (ISE)
Czwartek
16.15 - 18
Gr. 2I3
Adam Czajka (IAiIS), Robert Nowak (ISE)
Czwartek
18.15 - 20
Gr. 2I4
Jacek Błaszczyk (IAiIS), Piotr Gawkowski (II)

Pierwsze zajęcia laboratoryjne odbywają się 7.10.2004 r., ostatnie - 20.01.2005 r.  

Terminy zajęć  laboratoryjnych:
  

Nr.: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Termin: 7.10 14.10 21.10 28.10 04.11 18.11 25.11 02.12 09.12
Nr.: 10. 11. 12. 13. 14.
Termin: 16.12 21.12 6.01.05 13.01.05 20.01.05

Uwaga: Za terminowe oddanie projektow uważa sie: 1-szy projekt (L.4), 2-gi (L. 8), 3-ci (L.12) - liczy sie przekazanie kodów programów prowadzącemu zespół laboratoryjny przed końcem podanych laboratoriow. Zaliczenie oddanego projektu może odbyć sie na kolejnych zajęciach. Prowadzący rozdaje studentowi następny projekt na zajęciach , na których student zakończy poprzedni program. Kara za każdy tydzień spóżnienia wynosi 10% pkt.

5. Tematyka laboratorium

Trzy projekty programowe obejmować będą następujące zagadnienia:  

P1: KLASA autonomiczna o ZMIENNEJ strukturze danych, (wymagajace dynamicznego przydziału pamięci, własnych konstruktorów, właściwych operatorów przypisania, destruktora itd.), metody klasy w postaci funkcyjnej i operatorowej, przeciążanie operatorów, prawidłowa struktura programu, makefile, program testujący możliwosci klasy (punktacja 0-15 pkt.). 

P2: RODZINA klas WZORCOWYCH - dziedziczenie, funkcje wirtualne, stosowanie wzorców, program testujący możliwości klasy, monitorowanie procesu testowania (0-20 pkt.). 

P3: RODZINA klas wzorcowych o złożonej strukturze danych (listy, drzewa itp.), stosowanie kontenerów, iteratorów i algorytmów biblioteki STL, przeciążanie strumieni we/wy, obsługa sytuacji wyjątkowych, program testujący możliwości klas, zastosowania STL i obsługę sytuacji wyjątkowych. (0-25 pkt.). 


6. Sprawdzanie prac
  Wszystkich prowadzących zapraszam do sprawdzania prac sprawdzianu:
 • środa 19.01.2005 r. w godz. 12.30 - 14.15.

Modyfikacja: 6.01.2005 r.