PROZ B (Programowanie zdarzeniowe, realizacja B)

Semestr zimowy 2008 r.Układ:

 1. Termin i miejsce
 2. Prowadzący i kontakt
 3. Opis przedmiotu
 4. Zasady zaliczania
 5. Wykład
 6. Literatura
 7. Harmonogram projektu

Termin i miejsce

1. Wykład:
Poniedziałek, 12:15-14:00, s. 161
Prowadzący: prof.nzw. Włodzimierz Kasprzak (IAiIS)

Projekt:
Zajęcia projektowe odbywają  się w sali 9, wedlug harmonogramu:

Dzień
Godz.
Grupa
      Prowadzący
poniedziałek
10.15 - 12
Gr. 4I2
(II)
środa
12.15 - 14
Gr. 4I1
(II)
piątek
8.15 - 10
Gr. 4I3
(IMiO)

Pierwsze zajęcia: 6.10.2008 r. (poniedziałek), 8.10 (środa) i 3.10 (piątek). W pierwszym i ostatnim terminie zajęcia są wspólne dla całej grupy studenckiej. Pomiędzy nimi występuje podział grupy na dwie częsci (A i B), z których każda odbywa zajęcia co 2 tygodnie.

[do góry]


2. Prowadzący i kontakt

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:
prof.nzw. dr hab. Włodzimierz Kasprzak, IAiIS
+22 234 7866, W.Kasprzak@ia.pw.edu.pl

[do góry]

3. Opis przedmiotu

Przedmiot  obejmuje wykład i projekt. Wykład ma na celu zapoznanie z zasadami pisania programów interakcyjnych i wielowštkowych z wykorzystaniem podstawowych klas i komponentów języka Java 5. Zakłada się znajomość języka C++ i zasad programowania obiektowego Celem projektu jest poznanie zasad projektowania, uruchamiania i testowania programów napisanych w języku Java (aplikacji i apletów) wykorzystujących graficzny interfejs użytkownika i techniki programowania współbieżnego.

[do góry]


4. Zasady zaliczania

Przedmiot zaliczany jest na podstawie wyniku dwóch sprawdzianów, przeprowadzanych podczas wykładu [punktacja: 0-30 pkt. (za 1-szy) i 0-30 pkt. (za 2-gi)], i wyniku projektu (punktacja: 0-40 pkt.). W celu zaliczenia przedmiotu wymagane jest spełnienie dwóch poniższych warunków:
1. Uzyskanie przynajmniej 21 pkt. z projektu.
2. Uzyskanie przynajmniej 21 pkt. z części wykładowej.

Wpisanie ocen do indeksów nastąpi: w styczniu 2009 r. podczas sprawdzianu poprawkowego lub w póżniejszym terminie (będzie podany) (pok. 554).

[do góry]


5. Wykład

Wykład odbywa się w poniedziałki, w godz. 12.15 - 14, sala 161.

Plan wykładu:

[1.12] Sprawdzian pierwszy: godz. 12.15 - 13.00 [19.01] Sprawdzian drugi: godz. 12.15 - 13.00.

[26.01] Sprawdzian poprawkowy: godz. 12.15 - 13.30.


3. Sprawdziany

[do góry]


6. Literatura


Java:

Wzorce:
 • E. Gamma i inni: Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku. WNT, Warszawa 2005. Literatura rozszerzona:
  • J. Gosling, B. Joy, G. Steele, G. Bracha: Java Language Specification, Addison-Wesley Professional, wydanie 3, 2005.
  • M.Fowler: Architektura systemów zarzšdzania przedsiębiorstwem. Helion, Gliwice, 2005.

  Strona domowa przedmiotu: studia - PROZ.B

  [do góry]


  7. Harmonogram projektu

  Zajęcia projektowe odbywają  się w sali 9, wedlug harmonogramu:

  Dzień
  Godz.
  Grupa
        Prowadzący
  poniedziałek
  10.15 - 12
  Gr. 4I2
  (II)
  środa
  12.15 - 14
  Gr. 4I1
  II)
  piątek
  8.15 - 10
  Gr. 4I3
  (IMiO)

  Pierwsze zajęcia: 6.10.2008 r. (poniedziałek), 8.10 (środa) i 3.10 (piątek). W pierwszym i ostatnim terminie zajęcia są wspólne dla całej grupy studenckiej. Pomiędzy nimi występuje podział grupy na dwie częsci (A i B), z których każda odbywa zajęcia co 2 tygodnie, wg. harmonogramu:
  Nr.: 1. 2A 2B 3A 3B 4A 4B
  Termin: pon. 6.10, śr. 8.10 lub pi. 3.10 pon. 13.10, śr. 15.10 lub pi. 10.10 pon. 20.10, śr. 22.10 lub pi. 17.10 pon. 27.10, śr. 29.10 lub pi. 24.10 pon. 03.11, śr. 5.11 lub pi. 7.11 pon. 17.11, śr. 12.11 lub pi. 14.11 pon. 24.11, śr. 19.11 lub pi. 21.11
  Nr.: 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8 - koniec 9 - poprawka
  Termin: pon. 01.12, śr. 26.11 lub pi. 28.11 pon. 08.12, śr. 03.12 lub pi. 5.12 pon. 15.12, śr. 10.12 lub pi. 12.12 pon. 22.12, śr. 17.12 lub pi. 19.12 pon. 5.01.09, śr. 7.01 lub pi. 9.01.09 pon. 12.01, śr. 14.01 lub pi. 16.01 pon. 19.01, śr. 21.01 lub pi. 23.01 pon. 26.01, śr. 28.01

   Zasady oceny projektu przez prowadzących:
  • ocena stopnia realizacji zadania projektowego;
  • aktywność na zajęciach i systematyczność pracy;
  • przedstawienie wstępnego rozwiązania na zajęciach 4A wzgl. 4B;
  • terminowe rozliczenie projektu najpóżniej na zajęciach 8.

  [do góry]


  Modyfikacja: 29.09.2008 r.