Książka "Obliczenia Równoległe i Rozproszone"

praca zbiorowa pod red. Andrzeja Karbowskiego i Ewy Niewiadomskiej-Szynkiewicz

(wydana w sierpniu 2001 roku, dofinansowana przez Komitet Badań Naukowych; wyczerpana, niewznawiana)


1 października roku 2002 autorzy książki dostali za nią

nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

» Nowa książka autorów
» Informacje podstawowe o książce
» Fragmenty udostępnione w sieci
» Oprogramowanie
» Errata

NOWA KSIĄŻKA AUTORÓW

W listopadzie 2009 roku ukazała się nowa książka pod red. Andrzeja Karbowskiego i Ewy Niewiadomskiej-Szynkiewicz poświęcona podobnym zagadnieniom pt. "Programowanie równoległe i rozproszone".

INFORMACJE PODSTAWOWE O KSIĄŻCE

FRAGMENTY UDOSTĘPNIONE

W związku z wydaniem w listopadzie 2009 roku nowej książki Programowanie równoległe i rozproszone" autorzy postanowili udostępnić w sieci obszerne fragmenty książki "Obliczenia równoległe i rozproszone", które nie znalazły kontynuacji w nowej. Od 2001 roku pewne narzędzia się zestarzały, nie prowadzi się już nad nimi prac (np. PSL, PVM, HPF); ponadto w ciągu kilku lat bardzo się rozwinęło oprogramowanie do prowadzenia obliczeń równoległych i rozproszonych, jego prezentacja zajęła więcej miejsca. Książka obecna, zgodnie z tytułem, koncentruje się właśnie na oprogramowaniu. Zagadnienia obliczeń numerycznych są w niej potraktowane marginalnie, na temat symulacji komputerowej nic w niej nie ma. Żeby jednak czytelnicy nie mieli poczucia, że w nowej książce nie ma czegoś na co liczyli znając zawartość starej książki, stosowne fragmenty tej książki, zostały udostępnione w sieci.

OPROGRAMOWANIE

  • Rozdział 7

  • Rozdział 10
    ERRATA    E-mail: A.Karbowski(at)ia.pw.edu.pl