Podrozdział 6.3.6

Przykładowe zadanie obliczeniowe - system PVM

Autor programów: mgr inż. Piotr Bolek
 

Pliki źródłowe do programu przykładowego

PVM
defsPVM.h
workPVM.c
mainPVM.c
 

Pliki danych do programu przykładowego oraz plik z prawidłowymi wynikami

Macierz A (plik A.in)
Wektor b (plik. b.in)
Wektor będący rozwiązaniem układu równań (plik x.out)