Podrozdział 5.7

Przykładowe zadanie obliczeniowe - system IPC i wątki

Autor programów: mgr inż. Piotr Bolek
 

Pliki źródłowe do programów przykładowych

IPC
defsIPC.h
workIPC.c
semIPC.c
mainIPC.c

Wątki systemu Solaris
defsW.h
mainW.c
workW.c
 

Pliki danych do programów przykładowych oraz plik z prawidłowymi wynikami

Macierz A (plik A.in)
Wektor b (plik. b.in)
Wektor będący rozwiązaniem układu równań (plik x.out)