Programowanie równoległe i rozproszone

praca zbiorowa pod red. Andrzeja Karbowskiego i Ewy Niewiadomskiej-Szynkiewicz

podręcznik akademicki wydany z dotacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w listopadzie 2009 roku

» Informacje podstawowe o książce
» Fragmenty starej książki
» Oprogramowanie
» Errata

INFORMACJE PODSTAWOWE O KSIĄŻCE

FRAGMENTY KSIĄŻKI "OBLICZENIA RÓWNOLEGŁE I ROZPROSZONE" (2001)

Niektórzy czytelnicy książki "Programowanie równoległe i rozproszone" mogą być rozczarowani tym, że nie ma w niej części materiału z poprzedniej książki autorów pt. "Obliczenia równoległe i rozproszone" (wydanej w 2001 roku). Było to nieuchronne: pewne narzędzia się zestarzały, nie prowadzi się już nad nimi prac (np. PSL, PVM, HPF), w ciągu kilku lat bardzo się rozwinęło oprogramowanie do prowadzenia obliczeń równoległych i rozproszonych, jego prezentacja zajęła więcej miejsca. Książka obecna, zgodnie z tytułem, koncentruje się właśnie na oprogramowaniu. Zagadnienia obliczeń numerycznych są w niej potraktowane marginalnie, na temat symulacji komputerowej nic w niej nie ma. Żeby jednak czytelnicy nie mieli poczucia, że w nowej książce nie ma czegoś na co liczyli znając zawartość starej, autorzy postanowili udostępnić w sieci obszerne fragmenty starej książki, które nie znalazły kontynuacji w nowej.

OPROGRAMOWANIE

ERRATA

E-mail: A.Karbowski(at)ia.pw.edu.pl