Pozostałe odsyłacze

Polskie izby i stowarzyszenia branżowe informatyków

Instytucje obsługi polskiego Internetu

Informatyczne standardy i klasyfikacje