Tematyka aktualnie realizowanych i planowanych prac dyplomowych

Dyplomanci i obronione prace dyplomowe

 1. Karol Kowalski OAuth 2.0 as a method of authorization in distributed environments, 09/2021, praca inżynierska,
 2. Sebastian Grzelak The challenges of embedding distributed applications in Kubernetes containers, 09/2021, praca inżynierska,
 3. Michał Korzeniewski Tworzenie bezpiecznych aplikacji w środowisku chmurowym - bezpieczna orkiestracja kontenerów, 03/2021, praca magisterska,
 4. Marcin Mozolewski Bezpieczne zarządzanie automatyzacją z wykorzystaniem Terraform, 02/2021, praca inżynierska,
 5. Tomasz Mazur Problem konsensusu w systemach rozproszonych, 02/2021, praca inżynierska,
 6. Damian Kuna-Broniowski System ksiąg wieczystych oparty o drzewa Merkla, 03/2020, praca magisterska,
 7. Jakub Wesołowski Laboratorium systemów operacyjnych w środowisku systemu Linux, 02/2020, praca inżynierska,
 8. Konrad Stalęga Praktyczne metody wykrywania podatności w kodzie źródłowym, 09/2019, praca magisterska,
 9. Rafał Wądołowski Elektroniczna identyfikacja i usługi zaufania, 10/2018, praca magisterska,
 10. Małgorzata Dębska Wykorzystanie Android API przez złośliwe aplikacje, 10/2017, praca magisterska,
 11. Bartosz Domagała Tworzenie efektywnych struktur współbieżnych przy użyciu operacji atomowych, 03/2017, praca magisterska,
 12. Paweł Srokosz Metody wykrywania sygnatur złośliwego oprogramowania, 02/2017, praca inżynierska,
 13. Adam Papros Wysoce wydajna warstwa pośrednia jako przykład zastosowania nowoczesnych mechanizmów synchronizacyjnych, 03/2016, praca magisterska,
 14. Łukasz Gadawski Testy jednostkowe Clojure z wykorzystaniem Apache Maven, 02/2015, praca inżynierska,
 15. Grzegorz Piwowarek Wykorzystanie reguł biznesowych w kontekście gry giełdowej, 02/2015, praca inżynierska,
 16. Dariusz Jagodziński Automatyczna kategoryzacja i wykrywanie treści niedozwolonych, 08/2014, praca magisterska,
 17. Norbert Busch Warstwy pośrednie heterogenicznego dostępu do środowisk przetwarzania w chmurze, 02/2014, praca inżynierska,
 18. Witold Skomra Platforma do testowania algorytmów odśmiecania pamięci, 02/2014, praca inżynierska,
 19. Maciej Gładki Wykorzystanie narzędzia Drools Planner w środowisku reguł biznesowych Drools, 09/2013, praca inżynierska,
 20. Dariusz Durka Zastosowanie mechanizmu WebSocket w architekturach klient-serwer, 09/2013, praca inżynierska,
 21. Łukasz Sowa Niezawodność i bezpieczeństwo w programowaniu współbieżnym, 06/2013, praca magisterska,
 22. Bartosz Ludwig Sposoby zapewniania wydajnego dostępu do danych w rozwiązaniach CDN, 06/2013, praca magisterska,
 23. Jan Boboli Modyfikacja silnika reguł Drools umożliwiająca równoległe uruchamianie logiki reguł, 03/2013, praca inżynierska,
 24. Rafał Jóźwiak Zarządzanie sesją HTTP, 03/2013, praca magisterska,
 25. Paweł Kapica Wirtualizacja platform w architekturze x86, 03/2012, praca magisterska,
 26. Łukasz Sowa Nowoczesne mechanizmy bezpieczeństwa w systemie Linux, 02/2012, praca inżynierska,
 27. Bartosz Ludwig Sieciowy system plików jako metoda dostępu do zasobów w chmurze, 02/2012, praca inżynierska,
 28. Dariusz Jagodziński Implementacja serwera typu push do efektywnej komunikacji z urządzeniami typu Android, 02/2012, praca inżynierska,
 29. Jan Twardowski Rozproszony system kolejkowania, 02/2012, praca inżynierska,
 30. Kamil Gajowy Wirtualny ekran na grupie urządzeń roboczych pod kontrolą systemu Android, 02/2012, praca inżynierska,
 31. Paweł Stalewski System do tworzenia zapasowych kopii danych z urządzeń mobilnych, 09/2011, praca inżynierska,
 32. Maciej Radzikowski Porównanie systemów HBase i Cassandra pod względem przechowywania materiałów archiwalnych, 06/2011, praca inżynierska,
 33. Jakub Krzemień Indeksacja i wyszukiwanie z wykorzystaniem narzędzi Apache, 06/2011, praca inżynierska,
 34. Jarema Tomaszkiewicz Systemy do wyszukiwania i przechowywania w rozproszonych nierelacyjnych bazach danych, 06/2011, praca inżynierska,
 35. Andrzej Kukula Analiza porównawcza systemów operacyjnych Linux i OpenSolaris, 03/2011, praca magisterska,
 36. Jacek Gębala Automatyczna klasyfikacja złośliwych domen, 03/2011, praca magisterska,
 37. Maciej Świętochowski Laboratorium rozproszonych systemów operacyjnych, 09/2010, praca inżynierska,
 38. Artur Białas Laboratorium SSL/TLS na przykładzie pakietu OpenSSL, 12/2008, praca inżynierska,
 39. Piotr Szczap Zarządzanie zaufaniem w środowiskach rozproszonych, 10/2008, praca magisterska,
 40. Krzysztof Skulski Badanie niezawodnej komunikacji grupowej w środowisku klastrowym OpenSSI, 10/2007, praca magisterska,
 41. Cezary Rzewuski Wykrywanie kodów polimorficznych z wykorzystaniem algorytmów bioinformatyki, 10/2007, praca magisterska,
 42. Krzysztof Fabjański Network Traffic Classification by Common Subsequence Finding, 10/2007, MSc thesis,
 43. Juliusz Brzostek Rozpoznawanie nowych zagrożeń w sieciach komputerowych , 10/2007, praca magisterska,
 44. Sebastian Strzelak, Adam Śniegórski Network Traffic Anomaly Detection Based on NetFlow Protocol and Chosen Data Mining Algorithms, 06/2007, MSc thesis,
 45. Aleksander Korzyński Kernel-Level Distributed Checkpoint/Recovery for SSI Clusters, 04/2007, MSc thesis,
 46. Stanislau Haliyeu Fault Tolerance in the Distributed Applications, 03/2007, MSc thesis,
 47. Cezary Rzewuski System automatycznej generacji sygnatur ataków sieciowych, 11/2006, praca inżynierska,
 48. Paweł Tobiś Metody wyznaczania tras ataków sieciowych, 11/2005, praca magisterska,
 49. Łukasz Walkiewicz Odporność na błędy bizantyjskie w systemach peer-to-peer, 10/2005, praca magisterska,
 50. Krzysztof Fabjański Network statistics and Monitoring based on Anti-Virus Software Reports, 10/2005, BSc thesis,
 51. Andrzej Urbanowicz Zastosowanie technologii JXTA i Bluetooth, 10/2005, praca inżynierska,
 52. Paweł Popławski Architektura Usług Sieciowych i przykład jej zastosowania w dziedzinie eAdministracji, 11/2004, praca magisterska,
 53. Mariusz Kszczot Rozproszona przestrzeń krotek z transakcjami w języku Java, 11/2004, praca magisterska,
 54. Aleksander Łapuć Metody i narzędzia wspomagające uruchamianie jądra systemu operacyjnego, 10/2004, praca magisterska,
 55. Bojan Pajkovski, Clustering solutions in tuplespaces, 06/2004, BSc thesis,
 56. Michał Kręglewski, Uwierzytelnianie i autoryzacja w języku Java, 03/2004, praca magisterska,
 57. Krzysztof Bala, Internetowe narzędzia wspomagające prowadzenie projektów informatycznych, 03/2004, praca inżynierska,
 58. Łukasz Walkiewicz, Realizacja protokołu SSH w systemie Amoeba. Techniki programowania TCP/IP, 03/2004, praca inżynierska,
 59. Andrzej Tadeusiak, Implementacja protokołu FLIP/RPC w systemie operacyjnym LINUX, 03/2004, praca inżynierska,
 60. Michał Bazewicz, Zwiększanie bezpieczeństwa w systemach tolerujących uszkodzenia, 10/2003, praca magisterska,
 61. Daniel Chojnacki, System zarządzania inteligentnym domem, 10/2003, praca magisterska,
 62. Jarosław Wrzesień, Wykrywanie nietypowych sposobów skanowania portów, 10/2003, praca magisterska,
 63. Mariusz Kszczot, Język "Ala-Java" - rozszerzenie JavaSpaces o funkcjonalność języka Ala, 03/2003, praca inżynierska,
 64. Robert Michalski, Strategie i metody reagowania na łamanie zabezpieczeń komputerowych, 03/2003, praca inżynierska,
 65. Tomasz Belina, Obieg dokumentów w systemie informatycznym, 03/2003, praca inżynierska,
 66. Marcin Mazurowski, Równoważenie obciążenia w rozproszonych systemach operacyjnych, 04/2002, praca magisterska,
 67. Konrad Madej, Analiza ruchu w sieciach publicznych, 10/2002, praca magisterska,
 68. Kajetan Kryszewski, Zwiększanie niezawodności w środowisku rozproszonym, 10/2002, praca magisterska,
 69. Sebastian Ćmak, Tolerowanie uszkodzeń z wykorzystaniem usług niezawodnej komunikacji grupowej, 10/2002, praca magisterska,
 70. Paweł Ośko, Techniki translacji adresów jako metoda zwiększania dostępności usług i danych, 10/2002, praca inżynierska,
 71. Michał Bazewicz, Komunikacja grupowa serwerów NAT w systemie Secure R-Cluster, 10/2001, praca inżynierska,
 72. Wojciech Lewicki, Pamięć podręczna plików po stronie klienta w systemie Amoeba, 03/2001, praca magisterska,
 73. Rafał Lewczuk, Modularyzacja jądra systemu Amoeba, 10/2000, praca magisterska,