Tomasz Kruk
dr inż. Tomasz Jordan KRUK

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19, p.530
00-665 Warszawa

dossier badawczo-dydaktyczne

e-mail: tomasz.kruk@pw.edu.pl
gmach Wydziału EiTI, pokój 530

[2021.10] Business hours in the autumn 2021 semester - schedule to be announced soon.