Tomasz Kruk
dr inż. Tomasz Kruk

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19, p.530
00-665 Warszawa

e-mail: tomasz.kruk@pw.edu.pl
gmach Wydziału EiTI, pokój 530