Włodzimierz Ogryczak Instytut Automatyki
Informacje ogólne Zajęcia dydaktycznie Badania naukowe Lista publikacji Organizacje i instytucje Inne linki English version

Badania naukowe

Teoria, metody obliczeniowe i zastosowania z zakresu
Optymalizacji i Wspomagania Decyzji.
W tym:
 • Wielokryterialna analiza i wspomaganie decyzji
  • Metody punktu odniesienia
  • Modele programowania celowego
  • Relacje leksykograficzne
 • Decyzje w warunkach ryzyka
  • Dominacja stochastyczna i miary ryzyka
  • Optymalizacja portfela inwestycji
  • Modele wielokryterialne
 • Programowanie liniowe, sieciowe i dyskretne
  • Specjalne struktury zmiennych
 • Zagadnienia lokalizacyjno-dystrybucyjne
  • Modele wielokryterialne
  • Modele dystrybucyjne
 • Komputerowe implementacje[ Informacje ogólne ] [ Zajęcia dydaktycznie ] [ Badania naukowe ] [ Lista publikacji ] [ Organizacje i instytucje ] [ Inne linki ] [ English version ]