Włodzimierz Ogryczak Instytut Automatyki
Informacje ogólne Zajęcia dydaktycznie Badania naukowe Lista publikacji Organizacje i instytucje Inne linki English version


Teoria Optymalizacji   -   TOP


Wykład przedstawia elementy teorii i metody rozwiązywania dla najważniejszych typów zagadnień optymalizacji wykorzystywanych w nauce i technice. Część teoretyczna obejmuje w szczególności warunki konieczne i dostateczne optymalności dla zadań optymalizacji liniowej i nieliniowej. Przedstawiane są zarówno klasyczne metody optymalizacji liniowej i nieliniowej, jak również ogólne metody dla zagadnień optymalizacji dyskretnej i stochastycznej. Możliwości implementacji i dostępność metod w standardowym oprogramowaniu są dyskutowane. Duża zawartość programowa przedmiotu powoduje konieczność uzupełniania wykładu lekturą własną. Wykład uzupełnia i rozszerza przedmiot Podstawy optymalizacji (POPTY), jest jednak niezależny i dostępny również dla słuchaczy, którzy nie uczęszczali na ten przedmiot.


Wspomaganie Decyzji w Warunkach Ryzyka   -   WDWR


Wykład wprowadza w metodologię wyboru w warunkach niepewności i ryzyka. Celem wykładu jest przedstawienie nowoczesnych metodologii i technik wspomagania decyzji w warunkach ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem interaktywnych technik programowania wielokryterialnego. Wykład koncentruje się na scenariuszowym przedstawieniu niepewności, co jest zgodne ze współczesną metodologią modelowania złożonych problemów. Umożliwia to stosowanie prostego aparatu z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i jednocześnie bliższe powiązanie metodologii z klasyczną (deterministyczną) optymalizacją.


Optymalizacja we Wspomaganiu Decyzji   -   OWDTematyka prac dyplomowych
[ Informacje ogólne ] [ Zajęcia dydaktycznie ] [ Badania naukowe ] [ Lista publikacji ] [ Organizacje i instytucje ] [ Inne linki ] [ English version ]