Curriculum Vitae

Piotr Marusak ur. 1 stycznia 1974 r. w Warszawie

Wykształcenie

III 2003 uzyskanie stopnia doktora inżyniera za rozprawę pt. “Regulacja predykcyjna obiektów nieliniowych z zastosowaniem techniki DMC i modelowania rozmytego” uznaną za wyróżniającą się przez Radę Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

1997–2002 studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej; kierunek: Automatyka i Informatyka

IX 1997 uzyskanie dyplomu magistra inżyniera z wynikiem celującym za pracę magisterską pt. “Sterowanie silnie nieliniowego obiektu elektromechanicznego”

1992–1997 studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej; kierunek: Informatyka, specjalność: Systemy Sterowania i Wspomagania Decyzji

V 1992 uzyskanie świadectwa dojrzałości z wyróżnieniem

1988–1992 nauka w klasie o profilu matematycznym eksperymentalnym w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Warszawie

Praca zawodowa

2003 mianowanie na stanowisko adiunkta w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

2002 zatrudnienie na etacie asystenta w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Wyróżnienia

2017 Medal im. prof. Pawła Jana Nowackiego >>

2015 Złota Odznaka Honorowa NOT

2013 Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego >>

2012 Złota Odznaka Honorowa SEP >>

2012 nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2010–2011 (nagroda I stopnia)

2011 nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2009–2010 (nagroda I stopnia)

2010 Srebrna Odznaka Honorowa NOT

2010 nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2008–2009 (nagroda I stopnia)

2009 Medal im. inż. Michała Doliwo–Dobrowolskiego >>

2008 nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2006–2007 (nagroda I stopnia)

2008 nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2007 (nagroda III stopnia)

2007 Srebrna Odznaka Honorowa SEP >>

2004 nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2003 (nagroda III stopnia)

Udział w projektach badawczych

Inteligentny system diagnostyki i wspomagania sterowania procesów przemysłowych DiaSter (2007 – 2009; grant rozwojowy MNiSW);

Badanie odporności implementacji algorytmów regulacji predykcyjnej na błędy sprzętowe (2007, 2008; granty dziekańskie);

Wielozadaniowe algorytmy sterowania predykcyjnego (2005 – 2007; grant MNiI);

Predykcyjne algorytmy optymalizacyjno–regulacyjne (2003, 2004; granty dziekańskie);

Diagnostyka urządzeń wykonawczych i jej zastosowanie w układach automatyki tolerujących uszkodzenia (2003; grant rektorski);

Badanie właściwości i rozwój rozmytych algorytmów regulacji predykcyjnej DMC (2000 – 2003; granty dziekańskie);

Regulacja predykcyjna obiektów nieliniowych z wykorzystaniem techniki macierzy dynamicznej (2002; grant promotorski KBN);

Opracowanie pakietu oprogramowania do projektowania układów regulacji zaawansowanej REGZA (w szczególności implementacja algorytmów regulacji predykcyjnej DMC i Fuzzy DMC; 1999 – 2001; CATID PW);

Badanie i rozwijanie algorytmów regulacji predykcyjnej DMC (1999 – 2000; CATID PW);

Optymalizacja pracy kolumny etylenowej E–DA–303 w Petrochemii Płock S.A. (1998 – 1999);

Badanie algorytmów regulacji predykcyjnej DMC (1997 – 1999; program PATIA).

Działalność społeczna i organizacyjna

członek stowarzyszeń naukowo–technicznych: IEEE, PTETiS, SEP;

2005–2011 – koordynator Festiwalu Nauki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej;

2001–2005 – sekretarz Koła 108 OW SEP;

udział w organizacji:

Publikacje

w czasopismach, książkach i na konferencjach (ogółem): 100+.