Skrypt CGI "IF"

KOPIOWANIE

Ten program może być bez żadnych ograniczeń kopiowany, pod warunkiem zachowania tekstu tzw. Copyright'u. Wszelkie programy zawierające fragmenty kodu powinny zawierać odwołania do oryginalnego autora. Źródła aktualnej wersji IF

PRZEZNACZENIE

Skrypt "IF" służy do warunkowego omijania fragmentów plików HTML w zależności od warunków przekazanych w URL. Przykład użycia i źródła pliku demonstracyjnego.

SPOSÓB UŻYCIA

Skrypt jest napisany w języku Perl i używa biblioteki cgi-lib.pl. Aby go zainstalować należy go wkopiować do katalogu zawierającego skrypty CGI i ew. zmienić zmienne $base i $mimetypes. Wskazane jest też zdefiniowanie aliasa np.:
ScriptAlias /IF/ /usr/local/www/cgi-bin/if/

BŁĘDY

Informacje o błędach można wysyłać na adres: J.Sobczyk@ia.pw.edu.pl Proszę pamiętać, że autor zajmuje się tym programem w czasie wolnym od pracy i tylko w takim zakresie na jaki wolny czas pozwala.
Jerzy Sobczyk
E-mail: J.Sobczyk@ia.pw.edu.pl