Licznik

Program hits pozwala umieszczać na stronach WWW informacje o tym kiedy dana strona była modyfikowana, ile razy (i od kiedy) dana strona była czytana. Program ten do generowania plików GIF wykorzystuje program Martina Gleesona, fly

Opcja Znaczenie
inter Przeplot. Ustawienie inter=0 pwoduje, ze GIF jest generowany bez przeplotu.
font Krój czcionki. Dostępne są dwa rodzaje czcionek: czcionki wbudowane w program "fly" i czcionki dołączane w postaci zestawu plików GIF. Czcionki wbudowane o nazwach zaczynających sie znakiem - (minus) zawierają pełny komplet znaków. Natomiast pozostałe kroje są zazwyczaj ograniczone do cyfr, kropki i dwukropka (plus ewentualnie specjalne znaki: am i pm).
Przykłady dat zapisanych róznymi czcionkami. (Uwaga!! Tabelka zawierająca dużo obrazków!)
Lista czcionek zewnętrznych.
framewidth Definicja szerokości ramki. Przykład: framwwidth=2
frame_color Definicja barwy ramki. Przykład: frame_color=255,255,255
mode Tryb pracy:
count Ile razy ta strona była ładowana - każde odwołanie do tego obrazka powoduje inkrementację licznika!
modified Data ostatniej modyfikacji strony zawierającej ten obrazek.
date Data rozpoczęcia zliczania odwołań.
text Dowolny text przekazany w argumencie text.
reset Powoduje wyzerowanie licznika.
text Tekst do wyświetlenia w postaci obrazka. Należy pamiętać, że większość czcionek ma mocno ograniczony zestaw znaków.
Przykład: text=10:20am
transparent Wskazanie jaki kolor ma być przezroczysty. Przykładowo transparent=0,0,0 powoduje, że wszystko co bez opcji transparent było czarne staje się przezroczyste.

Przykłady:
<img src="/cgi-bin/hits?font=-medium&transparent=255,255,255">
hits from <img src="/cgi-bin/hits?font=-medium&mode=date&transparent=255,255,255">
Last modified:
<img src="/cgi-bin/hits?mode=modified&font=netscap&transparent=192,192,192">

Strona odwiedzona <img src="/cgi-bin/hits">
razy od <img src="/cgi-bin/hits?mode=date">
Data ostatnich poprawek:
<img src="/cgi-bin/hits?mode=modified">

Strona odwiedzona razy od . Data ostatnich poprawek: