Spotkanie fizyków po 50 latach

W latach 1951-1955 studiowaliśmy fizykę na wydziale Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

panie fizyczki panie fizyczki z kolegami

W czercu 1955 r. otrzymaliśmy dyplomy magistra.

Okładka indeksu Okładka dyplomu

Po uzyskaniu dyplomu poszliśmy wybranymi przez siebie drogami.

50 lat po studiach

"Pięćdziesiąt lat minęło, jak jeden dzień ..."

Dnia 30 kwietnia 2005 r. prawie wszyscy spotkaliśmy się znów w murach swojej uczelni. Spotkanie rozpoczęło się od mszy świętej w kościele KUL.

Wspominano i modlono się za tych co już odeszli.

Zwiedzanie pracowni naszej uczelni było bardzo ciekawe. Można było wspomnieć historię i docenić osiągnięcia uczelni.

A chwile osobistych wspomnień pozwalały poczuć się młodziej.

Do zobaczenia za rok, może dwa ...

Zdjęcia ?

Projekt Janina Sobczyk

Wykonanie Jerzy Sobczyk