Jerzy Sobczyk

Administrator sieci Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych,
wykładowca w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej.
E-mail: J.Sobczyk@ia.pw.edu.pl
Telefon: (+48)(22) 234 7863

Wykłady
Administrowanie Systemem UNIX
Sieci Komputerowe
Sieci Komputerowe dla studentów Wydziału MINI Computer Networks
Computer Networks
Operating Systems
WWW - programowanie w Internecie
Moje zabawki
Kody polskich liter
Moje programy
Sprawy prywatne
Koledzy i znajomi
Moi koledzy z liceum - w czasach licealnych
Moi koledzy z liceum - 15 lat po maturze
Moi koledzy z liceum - 20 lat po maturze
Moi koledzy z liceum - 25 lat po maturze
Moi koledzy z liceum - 41 lat po maturze
Jednego z nas już brak
Brakuje już dwóch
Pożegnanie wychowawczyni
Koledzy mojej Mamy - 2005

Jerzy Sobczyk E-mail:
J.Sobczyk@ia.pw.edu.pl