Zespół Optymalizacji i Wspomagania Decyzji

Prowadzący Zespół: wakat.

Przedmiotem badań Zespołu są metody optymalizacji i wspomagania decyzji. Obejmują one całe spektrum badań teoretycznych i algorytmów dla optymalizacji liniowej, nieliniowej oraz dyskretnej, a także metody ekstrakcji danych i inżynierię wiedzy. Istotny kierunek badań dotyczy rozwoju technik optymalizacji wielokryterialnej i decyzji w warunkach niepewności dla tworzenia systemów wspomagania decyzji. Badane są nowe modele i algorytmy dla zagadnień wyboru w warunkach ryzyka oparte na modelach wielokryterialnych. Rozwijane są interaktywne algorytmy optymalizacji wielokryterialnej dla wspomagania decyzji, a szczególnie techniki oparte na koncepcji punktu odniesienia. Metody optymalizacji wielokryterialnej są stosowane miedzy innymi do zagadnień rozdziału zasobów. Dotyczy to w szczególności problemów rozdziału zasobów w systemach wieloagentowych, gdzie oprócz efektywności całego systemu istotne jest też dążenie do  sprawiedliwości rozdziału. Metody optymalizacji są też wykorzystywane między innymi do analizy i projektowania konstrukcji.

Adiunkci
dr inż. Janusz Granat
dr inż. Bartosz Kozłowski (na urlopie długoterminowym)
dr inż. Tomasz Roman Śliwiński
dr hab. inż. Andrzej Stachurski

Starsi wykładowcy
dr inż. Adam Artur Krzemienowski
mgr inż. Jerzy Sobczyk

Doktoranci
mgr inż. Kamila Matela