Zespół Technik Sterowania

Prowadzący Zespół: dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. uczelni.

Prace badawcze prowadzone w Zespole dotyczą zagadnień sterowania przemysłowego ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów regulacji predykcyjnej, oraz struktur i algorytmów optymalizacji wielowarstwowej punktu pracy. Stosuje i rozwija się zarówno klasyczne metody projektowania wymienionych algorytmów, a także techniki zaliczane do tzw. sztucznej inteligencji, (inny stosowany termin to inteligencja obliczeniowa, ang. soft computing), a mianowicie sieci neuronowe, systemy rozmyte oraz algorytmy genetyczne. Rozważania teoretyczne poparte są licznymi doświadczeniami przeprowadzanymi w laboratoriach instytutowych, wyposażonych w sterowniki programowalne, stacje robocze ze specjalistycznym oprogramowaniem m.in. z przemysłowym rozproszonym systemem sterowania (ang. Distributed Control System, DCS) oraz z przemysłowym systemem nadzorującym pracę systemu przemysłowego SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition).

Profesorowie
prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski

Profesorowie uczelni
dr hab. inż. Paweł Domański
dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk

Adiunkci
dr inż. Patryk Chaber
dr hab. inż. Piotr Marusak
dr inż. Sebastian Plamowski

Starsi wykładowcy
mgr inż. Jerzy Gustowski

Asystenci
mgr inż. Robert Nebeluk
dr inż. Andrzej Wojtulewicz
mgr inż. Krzysztof Zarzycki

Doktoranci
mgr inż. Michał Okulski
mgr inż. Jakub Sawulski