Wybór tematów i opiekunów prac inżynierskich w semestrze 22L (opieka od sem. 22Z)

Kalendarz wyboru opiekunów prac inżynierskich

W semestrze 22Z proces wyboru opiekuna i tematu odbywać się będzie za pomocą systemu USOS-APD. Terminy i procedurę ogłosi Dziekan.

Uwagi

  • Dyplomowanie na kierunku Informatyka w specjalnościach IOP i SZI prowadzone jest zarówno przez IAiIS jak i Instytut Informatyki. Instytut opiekuna staje się instytutem dyplomującym. 
  • Na kierunku Informatyka, w przypadku wybrania opiekuna spoza IAiIS i II, to Instytut Informatyki staje się instytutem dyplomującym.
  • Studenci specjalności I.SID mogą wybierać tematy z listy przeznaczonej dla specjalności IOP. W tym przypadku wybrany temat musi być dodatkowo zatwierdzony przez kierownika specjalności I.SID. Sprawę taką należy odpowiednio wcześnie zgłosić do sekretariatu dydaktycznego.
  • Tematy zaproponowane przez studentów oraz przez pracowników spoza IAiIS i II muszą znaleźć się na oficjalnej liście w USOS-APD i zostać zatwierdzone przez kierowników specjalności. W tym celu wybrany nauczyciel akademicki – kandydat na opiekuna powinien wpisać proponowany temat na listę przeznaczoną dla specjalności studiowanej przez danego studenta. Musi to być zrobione odpowiednio wcześnie, by kierownik specjalności zdążył dokonać stosownego zatwierdzenia.