Wybór tematów i opiekunów prac inżynierskich w semestrze 21Z (opieka od sem. 22L)

Kalendarz wyboru opiekunów prac inżynierskich

W semestrze 21Z proces wyboru opiekuna i tematu odbywać się będzie zdalnie. Po wybraniu opiekuna i uzgodnieniu tego z nim należy poinformować e-mailem o wybranym opiekunie i temacie Alicję Trojanowską A.Trojanowska@elka.pw.edu.pl oraz poprosić wybranego opiekuna o przesłanie tamże potwierdzenia przyjęcia pod opiekę. W e-mailu trzeba podać numer albumu!

  • Zadeklarowanie chęci przygotowywania pracy dyplomowej u konkretnego pracownika (zgłoszenia wprost do zainteresowanych pracowników) – jak najszybciej
  • Dokonanie przez pracowników wyboru przyszłych podopiecznych – 18 stycznia
  • Dodatkowy czas dla osób, które nie znalazły opiekuna w pierwszym terminie – do 21 stycznia
  • Ostateczny termin składania/przesyłania deklaracji podpisanych/zaakceptowanych przez opiekuna – 21 stycznia (termin wyznaczony przez Dziekana)

Tematy i opiekunowie

Uwaga

Dyplomowanie na kierunku Informatyka w specjalnościach IOP i SZI prowadzone jest zarówno przez IAiIS jak i Instytut Informatyki. Deklaracje wyboru tematu i opiekuna pracy dyplomowej studenci ww. specjalności powinni składać w tym z ww. instytutów, w którym pracuje wybrany opiekun. Instytut opiekuna staje się instytutem dyplomującym. 
W przypadku wybrania opiekuna spoza IAiIS i II student składa deklarację wyboru opiekuna w Instytucie Informatyki wg obowiązującej tam procedury i to II staje się instytutem dyplomującym.