Wybór tematów i opiekunów prac inżynierskich w semestrze 20Z (opieka od sem. 21L)

Kalendarz wyboru opiekunów prac inżynierskich

W semestrze 20Z proces wyboru opiekuna i tematu odbywać się będzie zdalnie. Po wybraniu opiekuna i uzgodnieniu tego z nim należy poinformować e-mailem o wybranym opiekunie i temacie Alicję Trojanowską A.Trojanowska@elka.pw.edu.pl oraz poprosić wybranego opiekuna o przesłanie tamże potwierdzenia przyjęcia pod opiekę. W e-mailu trzeba podać numer albumu!

  • Zgłaszanie tematyki prac pod opieką pracowników spoza IAiIS – do 11 stycznia (tematy "zewnętrzne" wymagają formalnego zatwierdzenia w IAiIS)
  • Zadeklarowanie chęci przygotowywania pracy dyplomowej u konkretnego pracownika (zgłoszenia wprost do zainteresowanych pracowników) – jak najszybciej
  • Dokonanie przez pracowników wyboru przyszłych podopiecznych – 19 stycznia
  • „Dogrywka” dla osób, które nie znalazły opiekuna w pierwszym terminie – od 20 stycznia
  • Ostateczny termin składania/przesyłania deklaracji podpisanych/zaakceptowanych przez opiekuna – 22 stycznia (termin wyznaczony przez Dziekana)

Tematy i opiekunowie