Wpisy do indeksów

Wpisy z przedmiotów BD2 (grupa 1), KBD2 oraz pracowni i "edycji" dokonywane są wyłącznie zaocznie, zwykle w dniach przyjęć (nie dotyczy to jedynie wpisów piątek z przedmiotu BD2, które chętnie wpisuję na poczekaniu). Indeksy do wpisów należy pozostawiać w sekretariacie dydaktycznym IAiIS (pok. 518).