Procedura obron prac dyplomowych w sem. 2022L

Obrony w semestrze 2022L prowadzone będą w trybie stacjonarnym. W uzasadnionych przypadkach obrona może być przeprowadzona w trybie zdalnym. Wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów,  zgodnie z ustaleniem Dziekana WEiTI z dnia 2022-01-13 oraz zarządzeniem Rektora PW nr 3/2022.

Wszelkich informacji udziela sekretariat dydaktyczny IAiIS. Wiadomość zawierającą łącze do folderu OneDrive PW, w którym umieszczono pracę dyplomową, należy także wysłać na adres sekretariatu dydaktycznego IAiIS, a nie do sekretariatu głównego.

UWAGA: cała korespondencja w sprawie obron musi być prowadzona – zarówno po stronie nadawcy jak i adresatów – wyłącznie z użyciem adresów w domenie @pw.edu.pl.