Materiały dla SSS:

Matematyczny model sytuacji decyzyjnej

POPTY optmalizacja z ograniczeniami