Inteligentne Systemy Robotyczne (ISR)

Informacja z dnia 8.02.2010

UWAGA:    

Wyniki końcowe (sem. zimowy 2009/10) są tutaj.

Wpisy: wtorek 9.02. 2010 godz. 12-13, środa 10.02.2010 godz. 13.30-14.30  

Plan wykładu:

Część pierwsza:
Część druga:Folie do części wykładu prowadzonej przez prof. C. Zielińskiego

Dodatkowa literatura do pierwszej części wykładu:
C. Zieliński: Transition-Function Based Approach to Structuring Robot Control Software, In: Robot Motion and Control: Recent Developments, Ed.: K. Kozłowski, W. Wróblewski, Lecture Notes in Control and Information Sciences, Springer Verlag, pp. 261-282.

C. Zieliński. Formal approach to the design of robot programming frameworks: the behavioural control case. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES. TECHNICAL SCIENCES Vol. 53, No. 1, 2005.    Projekt:

        Tematy projektów są zamieszczone na tej stronie.
Wybór konkretnego tematu powinien być zgłoszony do mnie
osobiście pok. 554 lub pocztą elekroniczną (email: W.Szynkiewicz.(at).ia.pw.edu.pl )
Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi prowadzenie projektów są:
Tomasz Winiarski (T.Winiarski (at) ia.pw.edu.pl) oraz Wojciech Szynkiewicz (
W.Szynkiewicz.(at).ia.pw.edu.pl).
Osoby, które zaproponowały poszczególne tematy udzielą Państwu szczegółowych informacji dotyczących zakresu pracy oraz pomocy przy realizacji projektu.
Możliwe jest wykonywanie własnych pomysłów projektów związanych z robotyką po uzgodnieniu z prowadzącym zakresu prac.

Zadania powinny być wykonywane przez zespoły 2 osobowe, możliwe są również projekty indywidualne.
Osoby wykonujące prace magisterskie związane z robotyką lub sztuczną inteligencją są proszone o kontakt ze swoimi opiekunami naukowymi w celu ustalenia tematów i zakresu projektów.
Doktoranci mogą również zaproponować, w uzgodnieniu z promotorem, tematy projektów związane z ich doktoratami.

    Literatura i materiały pomocnicze: (będzie sukcesywnie rozszerzana)

  1. Artificial Intelligence and Mobile Robots, Ed. D. Kortenkamp, R. P. Bonasso, R. Murphy, MIT Press, 1998.
  2. I. Dulęba: Metody i algorytmy planowania ruchu robotów mobilnych i manipulacyjnych, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2001. 
  3. S. M. LaValle: Planning Algorithms. Cambridge University Press, 2006, dostępne również na stronie: http://planning.cs.uiuc.edu/
  4. M. Montemerlo and S. Thrun: FastSALM: A Sacalable Method for Simultaneous Localization and Mapping Problem in Robotics. Springer Tracts in Advanced Robotics vol. 27, Springer-Verlag, 2007.
  5. S. Russell, P. Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall; 2nd edition, 2002. 
  6. S. Thrun, W. Burgard, and D. Fox. Probabilistic Robotics. The MIT Press, 2005. slajdy do książki udostepnione przez autorów:   http://www.probabilistic-robotics.org/
    E-mail: W.Szynkiewicz.(at).ia.pw.edu.pl