Informacja dla poszukujących opiekuna pracy dyplomowej

doc. dr inż. Tomasz Traczyk

Proponowane tematy prac magisterskich

Opracowanie metod i oprogramowania do zarządzania okablowaniem eksperymentu fizyki wysokich energii
We współpracy z Wydziałem Fizyki PW przygotowujemy system informatyczny EqDb (Equipment Database) wspomagający budowę aparatury i zarządzanie nią dla eksperymentu fizyki wysokich energii, tworzonego w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej. System jest budowany z wykorzystaniem doświadczeń zebranych w czasie eksploatacji bazy ALICE DCDB w CERN. Zarządzanie okablowaniem w EqDb ma być sprzężone z systemem nadzorowania połączeń inteliPhy.
Technologia: baza danych Oracle, Oracle Application Express, PL/SQL, ewentualnie Java.
Stopień trudności tematu: średni.

Procedura zgłoszeń

Wymagania