Informacja dla poszukujących opiekuna pracy dyplomowej

doc. dr inż. Tomasz Traczyk

Proponowane tematy prac dyplomowych

Tematy proponowane obecnie związane są z projektem bazy danych EqDb

We współpracy z Wydziałem Fizyki PW przygotowujemy system informatyczny EqDb (Equipment Database) wspomagający budowę aparatury i zarządzanie nią dla wielkiego eksperymentu fizyki wysokich energii MPD (Multi-Purpose Detector), tworzonego w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej. System jest budowany z wykorzystaniem doświadczeń zebranych w czasie eksploatacji bazy ALICE DCDB w CERN..
Technologia: baza danych Oracle, Oracle Application Express, PL/SQL, ewentualnie Java.

Procedura zgłoszeń

Wymagania