Rozwiązanie klastrowe OpenSSI

Wprowadzenie do tematyki rozwiązań klastrowych

Opracowania dotyczące rozwiązania OpenSSI

Architektura rozwiązania Zarządzanie procesami Komunikacja międzyprocesowa Globalny dostęp do urządzeń Rozproszone systemy plików w rozwiązaniach klastrowych Zarządzanie blokadami w środowisku rozproszonym Wykorzystania możliwości OpenSSI

Adaptacja MySQL w środowisku systemu OpenSSI

Strona domowa OpenSSI


TJK (T.Kruk@ia.pw.edu.pl)