Tomasz Jordan Kruk
dr inż. Tomasz Jordan Kruk

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
e-mail: tomasz.kruk@pw.edu.pl (klucz PGP)
gmach Wydziału EiTI, pokój 530

Termin konsultacji w semestrze letnim 2018/2019: wtorki 18:15-19:00, p.530, zapraszam.