Tomasz Jordan Kruk
dr inż. Tomasz Jordan Kruk

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
e-mail: t.kruk@ia.pw.edu.pl (klucz PGP)
gmach Wydziału EiTI, pokój 530

Termin konsultacji: wtorki 14:15-15:00.

Uwaga, przed przyjściem na konsultacje proszę sprawdzić na niniejszej stronie, czy termin jest obowiązujący.