Dr inŅ. Andrzej Stachurski 

ZajÍcia dydaktyczne

POPTY (Podstawy Optymalizacji)

PROC (Programowanie w jezyku C)

EPRO2 (Programming 2)

Konsultacje
Poniedzialek 14.15-16.00 pok. 25A. 


Post A.Stachurski@ia.pw.edu.pl