Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sacha

Konsultacje: środa, 15:00, pok. 562

 

2.12.2015 – tylko konsultacje I kolokwium SCZR


 

Tematy prac dyplomowych


IOP: Inżynieria oprogramowania
Przedmiot dla 5 semestru kierunku Informatyka: wykład (2 godz.) + laboratorium (1 godz.)


Treść wykładu

1.   Wprowadzenie

2.   Przygotowanie projektu: studium możliwości

3.   Analiza i projektowanie obiektowe

4.   Metody zwinne

5.   Metody strukturalne

6.   Testowanie

7.   Zarządzanie projektem programistycznym

Literatura

1.   K. Sacha, Inżynieria oprogramowania, PWN, 2010

2.   M. Fowler, K. Scot, UML w kropelce, LTP, 2002


SCZR: Systemy Czasu Rzeczywistego
Przedmiot dla 5 semestru specjalności SID: wykład (2 godz.) + laboratorium (1 godz.)


Treść wykładu

1.   Wprowadzenie

2.   Sterownik wbudowany

3.   Oprogramowanie sterownika

4.   System operacyjny czasu rzeczywistego

5.   Sieci przemysłowe

6.   Bezpieczeństwo i niezawodność

Literatura

1.   K. Sacha, Systemy czasu rzeczywistego (wyd. 2), Oficyna Wydawn. PW, 1999

2.   K. Sacha, Laboratorium systemu QNX (wyd. 2), Oficyna Wydawn. PW, 2001