Otwarty temat pracy inżynierskiej                                                                   12.01.2015

 

Automatyczne programowanie sterownika PLC

Rozwiązania zadania sterowania binarnego, np. sterowania windą w budynku, można zapisać w języku automatów skończonych (diagram maszyny stanowej UML). Implementacja tak zapisanego rozwiązania wymaga przetłumaczenia automatu na program w języku drabinkowym, realizowany przez sterownik. Zakres pracy:

·         opracowanie własnego edytora diagramów maszyny stanowej lub interfejsu do plików istniejącego edytora, np. Visio;

·         opracowanie translatora diagramu maszyny stanowej do języka drabinkowego STEP7;

·         weryfikacja poprawności działania systemu polegająca na edycji diagramu sterownika windy, translacji diagramu i testowaniu programu w realnym sterowniku urządzenia.

 

Otwarty temat pracy magisterskiej                                                                  12.01.2015

 

Zbieranie danych procesowych w chmurze obliczeniowej

Przedmiotem pracy jest system nadzorujący pracę instalacji i udostępniający dane ludziom.

Centralnym elementem systemu jest Serwer, który zbiera i gromadzi w bazie danych wartości zmiennych charakteryzujących pracę instalacji. Źródłem danych dla serwera jest transponder, czyli komputer PC zbierający dane z instalacji i przysyłający do serwera komunikaty zapisane w języku XML poprzez łącza internetowe.

Wdrożenie systemu wymaga stworzenia specyfikacji opisującej zmienne i ich przetwarzanie, zapisanej w postaci dokumentów XML. Kompilacja tej specyfikacji powinna automatycznie konfigurować serwer tak, aby nie zachodziła potrzeba indywidualnego programowania serwera dla każdej instalacji.

Celem pracy jest implementacja oprogramowania serwera, konfigurowanego za pomocą specyfikacji XML. Elementy pracy:

·         implementacja komunikacji serwera z transponderem poprzez webserwisy,

·         projekt i implementacja oprogramowania serwera,

·         zbudowanie środowiska testowego (symulator transpondera) i eksperymenty.

Praca wymaga znajomości technologii XML-owych. Nie jest potrzebna wiedza z zakresu automatyki i optymalizacji.