Grzegorz Płoszajski

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
 

ul. Nowowiejska 15/19
PL-00665 Warszawa

Tel.:       +48 22 234-78-64
Fax:       +48 22 825-37-19
E-mail: G.Ploszajski(at)ia.pw.edu.pl
 

Konsultacje w czasie trwania zajęć semestru letniego 2010/11:
poniedziałki 9:30 - 10:45


Dydaktyka:

 
POBO - laboratorium
   
   
BO - laboratorium
   
  
Badania Operacyjne (Wydz. Elektryczny)