logo_pw

 Politechnika

 Warszawska

Instytut

logo_IA

Automatyki

i Informatyki

Stosowanej

 

 

Mariusz Kamola

english
version

 

 

wizytówka

dydaktyka

dyplomowanie

projekty

publikacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasopismach

-          M. Kamola, „Dynamika triad w serwisie Instagram”. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, str. 1174-1178, nr 8-9, 2016

-          M. Kamola, E. Niewiadomska-Szynkiewicz, P. Arabas, A. Sikora "Energy-saving Algorithms for the Control of Backbone Networks: A Survey”. Journal of Telecommunications and Information Technology", nr 2, 2016

-          R Bolla, et al. "Large‐scale validation and benchmarking of a network of power‐conservative systems using ETSI's Green Abstraction Layer." Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, 27(3) 2016:  451-468.

-          M. Kamola, S. Plamowski, Cz. Godlejewski, K. Antoniewicz, A. Gromnicki „Problem optymalnego tłoczenia gazu w sieci wysokiego ciśnienia”. Nafta-Gaz 1/2015: 24-32, 2015. (Kamola15a.pdf)

-          Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, et al. „Dynamic power management in energy-aware computer networks and data intensive computing systems.”, Future Generation Computer Systems 37 (2014): 284-296.

-          M. Kamola, P. Arabas. „Network Resilience Analysis: Review of Concepts and a Country-Level Case Study.” Computer Science 15(3) 2014: 311-327.

-          Mariusz Kamola, Piotr Arabas, Przemysław Jaskóła, Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Krzysztof Malinowski, Michał Karpowicz, Andrzej Sikora, Marcin Mincer, Michał Marks, „ECONET – energooszczędne sieci IP”, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 3, 2013 (Kamola13a.pdf)*

-          Mariusz Kamola, „Who is asking and for what: WHOIS traffic analysis”, Journal of Telecommunications and Information Technology, str. 14-21, nr 4, 2012 (Kamola12c.pdf)*

-          Mariusz Kamola, Piotr Arabas, Przemysław Jaskóła, Tadeusz Wiśniewski, Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Krzysztof Malinowski, Michał Karpowicz, Andrzej Sikora, Michał Marks, Marcin Mincer, Krzysztof Daniluk, „Econet – energooszczędne technologie dla przewodowych sieci komputerowych”, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, str. 650-655, nr 8-9, 2012*

-          Piotr Arabas, Przemysław Jaskóła, Mariusz Kamola, Michał Karpowicz, " Analysis and Modeling of Domain Registration Process ", Journal of Telecommunications and Information Technology, str. 63-73, nr 2, 2012 (Arabas12.pdf)*

-          Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Michał Marks, Mariusz Kamola. „Localization in wireless sensor networks using heuristic optimization techniques”, Journal of Telecommunications and Information Technology str. 55-64, 2011.

-          Mariusz Kamola, Piotr Arabas, "Dynamically Established Transmission Paths in the Future Internet - Proposal of a Framework", Biuletyn Techniczny PAN, str. 357-366, nr 3, tom 59, 2011 (Kamola11c.pdf)

-          Mariusz Kamola, Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Krzysztof Malinowski, Wojciech Stańczuk, Piotr Pałka, "A Software Platform for Research on Auction Mechanisms", Journal of Telecommunications and Information Technology, str. 38-47, nr 3, 2011 (Kamola11d.pdf)

-          Piotr Arabas, Mariusz Kamola, "Dynamic contracting of IP services - system architecture and prototype", Journal of Telecommunications and Information Technology, str. 43-52, nr 2, 2011 (Arabas11.pdf)

-          Piotr Arabas, Mariusz Kamola, "Świadczenie usług przesyłowych z gwarancjami jakości w sieci IP - idea i prototyp systemu", Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, str. 9-18, nr 1, 2010 (Arabas10.pdf)

-          Mariusz Kamola, Piotr Arabas, "Wykorzystanie technologii Vecta Star do przekazu audiowizualnego wysokiej rozdzielczości", Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, str. 1508-1513, nr 8-9, 2009 (Kamola09.pdf)

-          Mariusz Kamola, Piotr Arabas, "Sieć z giełdowym systemem zawierania kontraktów na usługi przesyłowe - propozycja architektury", Przegląd Telekomunikacyjny, str. 1142-1154, nr 8-9, 2008* (Kamola08.pdf)

-          Mariusz Kamola, "Hybrid Approach to Design Optimisation: Preserve Accuracy, Reduce Dimensionality", International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 27:1, 2007* (Kamola07a.pdf)

-          Piotr Arabas, Mariusz Kamola, Krzysztof Malinowski, Marek Małowidzki, "Pricing for IP Network and Services", Information Knowledge Systems Management 3:2, 2003 (Arabas03b.pdf)

-          Piotr Arabas, Mariusz Kamola, Krzysztof Malinowski, "IP Services Market: Modelling, Research and Reality", w: W. Burakowski, B. Koch, A. Bęben (Red.) Architectures for Quality of Service in the Internet, str. 76 - 87, Springer-Verlag, 2003 (Arabas03a.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne

-          Mariusz Kamola, Adam Tychmanowicz, „Przestrzeganie ograniczeń prędkości przez kierowców w ruchu tranzytowym”, raport Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej PW, nr 2017-02, 2017 (Kamola17a.pdf)

-          Mariusz Kamola, „Using Rate Equation for Modeling Triad Dynamics on Instagram”, Proceedings of ICDIM 2016, Porto, 2016

-          Mariusz Kamola, „Wybrane podejścia do modelowania dynamiki sieci społecznych”, Raport naukowo-techniczny NASK nr 2015-20, 2015 (Kamola15f.pdf)

-          Mariusz Kamola, „Możliwości tworzenia aplikacji analizujących dane z wielu publicznie dostępnych źródeł”, raport Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej PW, nr 2015-17, 2015 (Kamola15e.pdf)

-          Mariusz Kamola, „Protecting privacy of GPS trails by anonymization of the road graph”, Proceedings of the 1st International ACM SIGSPATIAL Workshop on Smart Cities and Urban Analytics, ss. 59-62, Seattle, 2015 (Kamola15d.pdf)

-          Mariusz Kamola, „Estimation of Correlated Flows from Link Measurements”, MMAR, Międzyzdroje, 2015* (Kamola15c.pdf)

-          Mariusz Kamola, "Analytics of Industrial Operational Data Inspired by Natural Language Processing." IEEE BigData Congress, Nowy Jork, 2015* (Kamola15b.pdf)

-          Niewiadomska-Szynkiewicz E., Arabas P., Kamola M., Malinowski K. [i in.]: Sterowanie energooszczędną siecią teleinformatyczną, w: Aktualne problemy automatyki i robotyki / Malinowski Krzysztof, Józefczyk Jerzy, Świątek Jerzy (red.), 2014, Akademicka oficyna Wydawnicza Exit, ISBN 978-83-7837-040-6, ss. 505-514

-          Mariusz Kamola, „Energooszczędne trasowanie ruchu w sieci IP z OSPF”, Materiały KSTiT, Poznań, 2014 (Kamola14.pdf)

-          Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Andrzej Sikora, Piotr Arabas, Mariusz Kamola, Krzysztof Malinowski, Przemysław Jaskóła, Michał Marks, „Network-Wide Power Management in Computer Networks”, Proceedings of SSEEGN, Christchurch, 2013 (Ens13b.pdf)*

-          Mariusz Kamola, Sebastian Plamowski, „Simulation-based optimization of transportation costs in high pressure gas grid”, arXiv.org, 2013, arXiv:1311.3596 (Kamola13c.pdf)

-          Mariusz Kamola, Piotr Arabas, “Shortest Path Green Routing and the Importance of Traffic Matrix Knowledge”, Proceedings of TIWDC 2013, Genua, 2013 (Kamola13b.pdf)*

-          Michał Karpowicz, Piotr Arabas, Mariusz Kamola, “Energy-aware multi-level control system for network of Linux software routers”, SECURE 2013, 2013*

-          Mariusz Kamola, "Software environment for market balancing mechanisms development, and its application to solving more general problems in parallel way", PARA 2010: State of the Art in Scientific and Parallel Computing, Kristjan Jónasson, Eds., Springer LNCS 7133, str. 231-241, 2012* (Kamola12a.pdf)

-          Józef Lubacz (red.), “Mechanizmy aukcyjne i giełdowe w handlu zasobami telekomunikacyjnymi”, autorstwo rozdz. 7 System Badawczy (str. 126-137), WKŁ 2011

-          Mariusz Kamola, Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Bartłomiej Cezary Piech, "Reconstruction of a Social Network Graph from Incomplete Call Detail Records", Materiały konferencji CASoN, Salamanka, str. 136-140, 2011(Kamola11a.pdf)

-          Mariusz Kamola, Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Krzysztof Malinowski, Wojciech Stańczuk, "Platforma Badawcza Mechanizmów Aukcyjnych", Materiały konferencji Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji; aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe., Warszawa, 2010 (Kamola10.pdf)

-          Piotr Talipski, Mariusz Kamola, "Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali", Raport Inst. Automatyki i Informatyki Stosowanej PW nr 10-04, 2010 (Talipski10.pdf)

-          Rozdziały 7.7 (RPC), 7.4 (RMI) i 7.5 (CORBA) w monografii "Programowanie równoległe i rozproszone", red. Andrzej Karbowski, Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz Oficyna Wydawnicza PW, 2009

-          Piotr Paulski, Mariusz Kamola, "Optimal Bandwidth Allocation in IP Network; the case of QoS-sensitive user utility functions", Proceedings of Summer Computer Simulation Conference (SCSC) 2008, Edynburg, 2008* (Paulski08.pdf)

-          Mariusz Kamola, "Shared Memory for Matlab and Octave: Another Package for Distributed Programming", Proceedings of the 11th IFAC/IFORS/IMACS/IFIP Symposium on Large Scale Systems Theory and Applications, Gdańsk, str. 1-6, 2007* (Kamola07b.pdf)

-          Mariusz Kamola, "Optymalizacja w projektowaniu: propozycja wykorzystania odmiennego modelu uproszczonego", Materiały V Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź, str. 63 - 68, 2006 (Kamola06.pdf)

-          Mariusz Kamola, "O projektowaniu odpornym na niedoskonałości modelu numerycznego", Materiały XV Krajowej Konferencji Automatyki, Warszawa, str. 109-114, 2005 (Kamola05.pdf)

-          Mariusz Kamola, "Algorithms for Optimisation Problems with Implicit and Feasibility Constraints", praca doktorska na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, marzec 2004 (Kamola04.pdf)

-          Mariusz Kamola, "Simulation Optimization - A Survey of Technologies", raport Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej PW, nr 03-18, 2003 (Kamola03b.pdf)

-          Mariusz Kamola, Piotr Arabas, Krzysztof Malinowski, "Uncertainty in Modelling and Its Impact on Optimisation Domain; Network Services Pricing", Proceedings of Summer Computer Simulation Conference (SCSC) 2003, Montreal, str. 490 - 496, 2003 (Kamola03a.pdf)

-          Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Mariusz Kamola, "Wydajność i stosowalność metod globalnych w praktycznych zadaniach optymalizacji", Materiały Warsztatów Algorytmów Genetycznych na Szyndzielni, Bielsko-Biała-Szyndzielnia, 26 - 27 kwietnia 2002, str. 19, 2002

-          Przemysław Miazga, Mariusz Kamola, "Global and local optimization algorithms in automated waveguide design", w: Jarosław Arabas (Red.), Evolutionary Computation And Global Optimization, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Elektronika, tom 139, str. 123-135, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002 (Miazga02.pdf)

-          Mariusz Kamola, "Narzędzia do tworzenia obiektowych programów rozproszonych w środowiskach sieciowych", w: Andrzej Karbowski, Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz (Red.), Obliczenia równoległe i rozproszone, rozdz. 7, str. 207-296, Oficyna Wydawnicza PW, 2001

-          Mariusz Kamola, Przemysław Miazga, "Global and Local Optimization Algorithms in Automated Waveguide design", Materiały V Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Jastrzębia Góra, 31 maja - 1 czerwca 2001, str. 97-105, 2001(Kamola01.pdf)

-          Mariusz Kamola, "Wykorzystanie ciągów Sobola do wyznaczania początkowej puli punktów algorytmów optymalizacji", Materiały IV Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Lądek Zdrój, str. 107-113, 2000 (Kamola00b.pdf)

-          Mariusz Kamola, Krzysztof Malinowski, "Simulator-Optimizer Approach to Planning of Plant Operation: Ill-Defined Simulator Case", IFAC - MIM 2000, Symposium on Manufacturing, Modeling, Management and Control, Rio Patras, Greece, str. 377-382, IFAC, 2000 (Kamola00a.pdf)

-          Mariusz Kamola, "Sterowanie z powtarzaną optymalizacją. Optymalizacja z nierównomierną dyskretyzacją sterowania", praca dyplomowa magisterska w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej PW, opiekun: prof. K. Malinowski, 1997 (Kamola97.pdf)

*Zadeklarowana afiliacja pracy przy NASK

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2017.05.15