logo_pw

 Politechnika

 Warszawska

Instytut

logo_IA

Automatyki

i Informatyki

Stosowanej

 

 

Mariusz Kamola

english
version

 

 

wizytówka

dydaktyka

dyplomowanie

projekty

publikacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieżące

-        YieldPlanet
Opracowanie modelu wpływu wydarzeń społecznych i imprez masowych na popyt na usługi hotelowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończone

-        SUMA
Opracowanie modułu zapewniającego integralność danych w archiwum wieczystym. Wykorzystywane jest drzewo Merklego. Zakłada się API właściwego repozytorium danych zgodne z Amazon S3 (Simple Storage Service). Również – anonimizacja śladów GPS tras przejazdu samochodów prywatnych.

-        Econet (Low Energy Consumption Networks)
Projekt zintegrowany, realizowany w obrębie 7. Programu Ramowego KE. Zadaniem konsorcjum (13 partnerów z zagranicy + PW + NASK) jest wytworzenie energooszczędnego sprzętu i opracowanie energooszczędnych algorytmów sterowania. Moja rola w projekcie polegała na: pełnieniu funkcji kierownika projektu w NASK, opracowaniu algorytmów estymacji macierzy ruchu, ocenie algorytmów energooszczędnego trasowania przepływów, zestawieniu stanowiska testowego, integracji systemu demonstracyjnego.

-        Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji – aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe
Projekt badawczy, zamówiony przez MNiSW. Moim zadaniem, realizowanym w obrębie Grupy Tematycznej Modele wymiany handlowej na rynku zasobów transportowych sieci było zrealizowanie systemu informatycznego integrującego proces badania mechanizmów rynkowych przydziału zasobów w sieci.

-        Platforma budowy usług multimedialnych nowej generacji dla sieci komputerowych i mobilnych
Projekt realizowany w ramach SPO-WKP, którego celem było stworzenie platformy aplikacyjnej dla nowych usług sieciowych, współpracującej z set-top-box. Moja rola w projekcie: kierownik projektu w NASK, analiza możliwości realizacji usług w technologii VectaStar, analiza rynku telekomunikacyjnego

-        Strategia informatyzacji Urzędu m.st. Warszawy
Projekt zamówiony przez Urząd. Moja rola w projekcie: opracowanie aktualnego otoczenia prawnego oraz innych realizacji, analiza danych ankietowych i opracowanie, łącznie ze współpracownikami, zaleceń dla Urzędu.

-        QOSIPS (Quality of Services in IP Networks)
Projekt badawczy, realizowany w obrębie 5. Programu Ramowego KE. Zadaniem konsorcjum (7 partnerów z zagranicy + PW) było opracowanie oprogramowania wspierającego proces analizy, wyceny i sprzedaży usług sieciowych łączonych w pakiety – z uwzględnieniem ograniczeń na ich jakość. Moim zadaniem, wspólnie z kolegami z Instytutu, było opracowanie modeli matematycznych działań klientów (subskrypcja, użytkowanie, migracja, rezygnacja), implementacja modeli w aplikacji oraz opracowanie adekwatnego algorytmu optymalizacji, maksymalizującego wskazane kryterium optymalności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2016.09.06