Mariusz Kamola - projekty naukowe

EN

Bieżące

 1. Hotel's Management Optimizer
  Opracowanie modelu wpływu wydarzeń społecznych i imprez masowych na popyt na usługi hotelowe.
  2016-2018 ✦ NCBiR
 2. CONTENT 1.0 – prototyp aplikacji analizy treści stron/portali internetowych
  Projekt stworzenia koncepcji oraz prototypu zautomatyzowanej aplikacji analizującej treści stron/portali internetowych pod kątem występowania na nich zadaniowanych treści, z możliwością instalowania nowych algorytmów i indeksów tekstowych.
  2017-2018 ✦ Fundusz Badań Własnych NASK

Zakończone

 1. eGO-DANE: internet rzeczy uwierzytelnionych profilem zaufanym ePUAP
  Projekt polega na połączeniu standardu DANE, umożliwiającego przechowywanie w DNS certyfikatów urządzeń i oprogramowania, z ePUAP jako centrum uwierzytelniania właścicieli tych urządzeń. Dzięki wykorzystaniu profilu zaufanego, nazwa konkretnej domeny będzie niezawodnie kojarzona z jej właścicielem, zatem i „rzeczy” skojarzone z nazwami DNS w tej domenie będą powiązane z tymże właścicielem.
  2017-2018 ✦ Fundusz Badań Własnych NASK
 2. SUMA
  Opracowanie modułu zapewniającego integralność danych w archiwum wieczystym. Wykorzystywane jest drzewo Merklego. Zakłada się API właściwego repozytorium danych zgodne z Amazon S3 (Simple Storage Service). Również – anonimizacja śladów GPS tras przejazdu samochodów prywatnych.
  2015 ✦ NCBiR (DOBR/0071/R/ID 1/2012/03)
 3. Econet (Low Energy Consumption Networks)
  Projekt zintegrowany, realizowany w obrębie 7. Programu Ramowego KE. Zadaniem konsorcjum (13 partnerów z zagranicy + PW + NASK) jest wytworzenie energooszczędnego sprzętu i opracowanie energooszczędnych algorytmów sterowania. Moja rola w projekcie polegała na: pełnieniu funkcji kierownika projektu w NASK, opracowaniu algorytmów estymacji macierzy ruchu, ocenie algorytmów energooszczędnego trasowania przepływów, zestawieniu stanowiska testowego, integracji systemu demonstracyjnego.
  2010-2013 ✦ FP7 (INFSO-ICT-258454)
 4. Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji – aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe
  Projekt badawczy, zamówiony przez MNiSW. Moim zadaniem, realizowanym w obrębie Grupy Tematycznej Modele wymiany handlowej na rynku zasobów transportowych sieci było zrealizowanie systemu informatycznego integrującego proces badania mechanizmów rynkowych przydziału zasobów w sieci.
  MNiSW
 5. Platforma budowy usług multimedialnych nowej generacji dla sieci komputerowych i mobilnych
  Projekt realizowany w ramach SPO-WKP, którego celem było stworzenie platformy aplikacyjnej dla nowych usług sieciowych, współpracującej z set-top-box. Moja rola w projekcie: kierownik projektu w NASK, analiza możliwości realizacji usług w technologii VectaStar, analiza rynku telekomunikacyjnego
  SPO-WKP
 6. Strategia informatyzacji Urzędu m.st. Warszawy
  Projekt zamówiony przez Urząd. Moja rola w projekcie: opracowanie aktualnego otoczenia prawnego oraz innych realizacji, analiza danych ankietowych i opracowanie, łącznie ze współpracownikami, zaleceń dla Urzędu.
  UMSt. Warszawa
 7. QOSIPS (Quality of Services in IP Networks)
  Projekt badawczy, realizowany w obrębie 5. Programu Ramowego KE. Zadaniem konsorcjum (7 partnerów z zagranicy + PW) było opracowanie oprogramowania wspierającego proces analizy, wyceny i sprzedaży usług sieciowych łączonych w pakiety – z uwzględnieniem ograniczeń na ich jakość. Moim zadaniem, wspólnie z kolegami z Instytutu, było opracowanie modeli matematycznych działań klientów (subskrypcja, użytkowanie, migracja, rezygnacja), implementacja modeli w aplikacji oraz opracowanie adekwatnego algorytmu optymalizacji, maksymalizującego wskazane kryterium optymalności.
  FP5