logo_pw

 Politechnika

 Warszawska

Instytut

logo_IA

Automatyki

i Informatyki

Stosowanej

 

 

Mariusz Kamola

english
version

 

 

wizytówka

dydaktyka

dyplomowanie

projekty

publikacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi ogólne

-        Studenci z wysoką średnią mogą zgłaszać własne tematy (z odpowiednim wyprzedzeniem)

-        Systematyczna współpraca i przestrzeganie terminów są troską dyplomanta

-        Przyjęcie pod opiekę nie zależy od kolejności zgłoszeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace magisterskie:

Prace inżynierskie:

 

 

oferowane

 

 

-        Implementacja systemu wnioskującego w systemie operacyjnym Android

Zadanie jest kontynuacją pracy magisterskiej "Systemy wnioskujące IoT", w ramach której powstaje oprogramowanie dla iOS. Należy odtworzyć funkcjonalność tego oprogramowania na Androidzie, ze szczególnym

uwzględnieniem interoperacyjności obu rozwiązań. [Grzegorz Kuduk]

 

 

w realizacji

 

 

-        Analiza wydźwięku zdania na podstawie drzewa rozbioru

Celem pracy jest stworzenie narzędzia pozwalającego na automatyczną ocenę wydźwięku emocjonalnego

zdania na podstawie drzewa rozbioru tego zdania. [Piotr Poniedziałek]

-        Systemy wnioskujące IoT

Należy dokonać przeglądu istniejących mechanizmów wnioskowania w Internecie Rzeczy (IoT). Należy zaimplementować lub dostosować wybrany mechanizm i zbadać jego wydajność  w środowisku symulacyjnym.

[Jędrzej Blak]

-        Indeksowanie i grupowanie utworów muzycznych

Należy zgromadzić ogólnodostępne w postaci cyfrowego zapisu nutowego utwory muzyczne i opracować schemat ich grupowania, wykorzystując analogie pomiędzy podstawowymi terminami języka muzyki i języka naturalnego. Należy dokonać analizy pogrupowanych automatycznie utworów, odnosząc wyniki do terminologii znanej z teorii i historii muzyki. [Barbara Kulas]

-        Estymacja wpływu imprez masowych i wydarzeń na popyt w sektorze usług noclegowych [Dominik Giżyński]
Na podstawie danych o przychodach lokalnego rynku usług hotelarskich i w połączeniu z publicznie dostępnymi informacjami o wydarzeniach, należy opracować model matematyczny wpływu wydarzeń na popyt na te usługi. Należy uogólnić wnioski, wyodrębniając cechy wydarzeń, które determinują ich wysoką popularność.

-        Modelowanie i badanie symulacyjne mechanizmów regulacji popytu na energię elektryczną w sieci detalicznej [Jarosław Kornata]

-        Techniki estymacji przepływów IP a ruch drogowy [Łukasz Fijas]
Celem pracy jest weryfikacja możliwości zastosowania technik estymacji macierzy ruchu IP do identyfikacji głównych relacji w ruchu drogowym. Należy dostosować istniejące algorytmy do specyfikacji zadania (mała i zmienna szybkość obiektów), dokonać testów poprawności w środowisku symulacyjnym. Następnie należy sprawdzić wydajność algorytmu dla ogólnodostępnych danych rzeczywistych.

-        Eksploracja rejestru zapytań whois (OKNO)
Celem pracy jest sprecyzowanie rodzajów zachowań użytkowników sieci, odpytujących usługę whois. W szczególności należy wyznaczyć kryteria segmentacji użytkowników (np. rekreacyjni, okazjonalni, zarobkujący). Eksploracja danych powinna uwzględniać semantykę i dynamikę zapytań tak, aby umożliwić dostawcy usługi whois antycypowanie zachowań klienta i optymalizację wydajności serwisu.
[Dariusz Dresler]

 

-        Przybornik modułów analitycznych do środowiska FI-WIRE

FI-WIRE jest środowiskiem uruchomieniowym dla modułów oprogramowania odpowiadających na potrzeby internetu przyszłości. Należy zaimplementować zestaw modułów, które użytkownik końcowy będzie mógł zestawiać w podsystemie WireCloud w autorską aplikację, wykonującą typowe zadania analizy dostarczonych przez niego danych [Jakub Kochanowski]

-        Aplikacja webowa do wynajmu obiektów sportowych

Powstanie aplikacja webowa umożliwiająca rezerwacje oraz wynajem obiektów sportowych. Dostawcą tożsamości będzie Facebook. Zostanie

-        zbadana oraz zaimplementowana możliwość płatności z użyciem internetowych usług płatniczych (np. PayPal) [Dominik Trusiński]

-        Asystent wyboru OPP
Należy stworzyć aplikację umożliwiającą porównywanie wybranych cech polskich organizacji pożytku publicznego, na podstawie treści składanych przez nie zeznań rocznych. Aplikacja ma wspierać darczyńców w procesie wyboru OPP [Agnieszka Dunajska]

-        Implementacja usługi sieciowej powiadamiającej o wyjątkowych opóźnieniach komunikacji miejskiej.
Zadaniem usługi jest bieżące monitorowanie położenia środków transportu zbiorowego w ustalonym mieście i wnioskowanie o wystąpieniu sytuacji szczególnych. Usługę powiadamiania należy zrealizować poprzez dedykowane kanały popularnych serwisów społecznościowych, udostępniając jednocześnie otwarte API. [Lidia Bondarzewska]

-        Aplikacja mobilna: agregator wiadomości z filtrem emocjonalnym [Marcin Nowicki]
Zadaniem aplikacji jest bieżąca analiza strumienia wiadomości (newsfeed, komunikator lub podobne) i wykrycie nastawienia emocjonalnego przekazu (por. projekt Słowosieć emo). Wiadomość jest wyświetlana, jeśli jej wydźwięk spełnia aktualne "preferencje emocjonalne" użytkownika.

-        System lokalizujący położenie urządzeń mobilnych z tunerem wifi, z funkcjami wnioskującymi [Adam Czekala]
Celem pracy jest stworzenie aplikacji na urządzenia z systemem Android, wspólnie tworzących system monitorowania położenia obiektów wyposażonych w aktywne nadajniki wifi, bez konieczności bezpośredniej współpracy z nimi. System może być zastosowany np. do monitorowania zachowania klientów w sklepie, gości podczas imprez masowych, albo w celu szybkiego odnalezienia osób (np. na lotnisku). System ma umożliwiać proste filtrowanie zachowań, oraz korygować błędy w szacowaniu położenia nadajników w pomieszczeniach zamkniętych.

-        Routing energooszczędny z wykorzystaniem protokołu OpenFlow
[Jakub Kurek]

-        Badanie symulacyjne algorytmów routingu minimalizującego zużycie energii w sieciach przewodowych IP
Praca polega na zaimplementowaniu klasy symulującej działanie interfejsu sieciowego przewodowego oszczędzającego energię, w symulatorze ns-2. Mając zamodelowane zużycie energii w interfejsie, należy zaimplementować algorytm optymalizujący ścieżki transmisji danych, minimalizujący zużycie energii w sieci. (sł. kluczowe: energy model in ns3).
[Michał Grądzki]

 

 

ukończone

 

 

-        Jacob Tarasiewicz, Analiza motywów doboru cytowań w publikacjach naukowych (2017)

-        Patryk Czeczko, Konstrukcja i weryfikacja wskaźnika atrakcyjności nowych inwestycji mieszkaniowych (2016)

-        Jakub Jarzyński, Analiza triad w serwisach społecznościowych (2016)

-        Jakub Krzemień, Facebook user interests exploration and recommendation based on Facebook Social Graph data analysis (2014)

-        Krzysztof Iracki, Wykorzystanie idei tomografii sieciowej do badania tras przepływów w sieci IP (2013)

-        Karol Rybak, "Konstrukcja modeli sieci społecznych na podstawie danych heterogenicznych" (2011)

-        Bartłomiej Piech, "Analiza dynamiki sieci społecznej modelowanej danymi o połączeniach telefonicznych" (2011)

-        Piotr Talipski, "System wspomagający organizację eksperymentów badawczych dla mechanizmów przydziału zasobów (giełd wielotowarowych)" (2010)

-        Piotr Jaworski, "Aukcyjny system rezerwacji częstotliwości radiowych" (2010)

-        Piotr Zyskowski, "Badanie zachowań chaotycznych w sieci komputerowej" (2009)

-        Piotr Paulski, "Optymalizacja pożytku społecznego dla użytkowników z funkcją użyteczności uwzględniającą jakość usług teletransmisyjnych" (2007)

-        Mateusz Klimaszewski, Budowa repozytorium informacji o wydarzeniach lokalnych, wzbogaconego danymi z serwisów społecznościowych (2017)

-        Aleksandra Ziegart, Mobilna aplikacja społecznościowa: odbierz i podrzuć znajomemu po drodze przesyłkę z Paczkomatu (2017)

-        Michał Nowotnik, Prototyp dedukcyjnej bazy danych opartej na języku regułowym 4QL (2016)

-        Wiktor Ślęczka, Analizator pojęć zawartych w nazwach DNS (2015)

-        Monika Pawluczuk, Analizator sieci społecznej w aspekcie kwalifikacji zawodowych (2015)

-        Michał Cybulski, Mapa miejsc ciekawych (2015)

-        Jacob Tarasiewicz, Komunikator preferencji (2014)

-        Łukasz Fijas, Porównanie efektywności protokołów OpenFlow i MPLS (2013)

-        Michał Pawluczuk, Prototypowa implementacja serwisu społecznościowego peer-to-peer na urządzenia mobilne (2013)

-        Maciej Sikora, Mobilny system monitorowania zawodnika na torze wyścigowym (2013)

-        Jakub Kurek, „Badanie efektywności protokołu OpenFlow” (2012)

-        Krzysztof Iracki, "Przeglądarka internetowa dla urządzeń mobilnych" (2011)

-        Paweł Radlak, "Weryfikacja metod tomografii sieciowej w środowisku laboratoryjnym" (2011)

-        Piotr Jabłoński, "Porównanie metod autoryzacji Port-knocking i Single Packet Authorization pod względem bezpieczeństwa i praktycznego wykorzystania do zdalnego wykonywania operacji na serwerze z zamkniętymi portami" (2010)

-        Karol Rybak, "Środowisko badawcze dla problemu nieuczciwego pozycjonowania stron WWW w wyszukiwarkach internetowych" (2009)

-        Tomasz Zawadzki, "Automatyczna generacja dokumentacji serwisów WebMethods w postaci diagramów UML" (2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2018.05.09