Do potencjalnych doktorantów

 

            Słowa te kieruję przede wszystkim do swoich byłych studentów, posiadających dyplom magistra, niezrealizowanych w pełni naukowo. Osoby mi nieznane, zainteresowane kierunkami badań podanymi poniżej, będą tak samo mile widziane.

 

         Najbardziej zdeterminowani absolwenci  studiów II stopnia, chcący dalej rozwijać się naukowo, podejmują po nich studia III stopnia - doktoranckie. Jest to najbardziej naturalna i godna polecenia droga. Jednak, mimo wielu możliwości wyjazdów, stypendiów i grantów, wiąże się to w naszym kraju, niestety, z pewnymi wyrzeczeniami. Zwłaszcza finansowymi.

 

Z kolei wśród absolwentów, którzy rozpoczęli karierę zawodową poza uczelnią, jest sporo tych, którzy wróciliby chętnie na uczelnię. Na przykład, żeby podeprzeć  teoretycznie, lepiej zgłębić, spojrzeć z innej strony na to czym się aktualnie zajmują, a także poszukać nowych  rozwiązań problemów jakie napotkali. 

 

Uczestnictwo w studiach III stopnia nie jest ani warunkiem koniecznym, ani wystarczającym uzyskania stopnia doktora. Można też przygotować rozprawę doktorską: umawiając się z promotorem, pracując z nim systematycznie (tzn. czytając wskazane przez niego fragmenty książek i artykuły, rozwiązując pewne uzgodnione zagadnienia naukowe, pisząc publikacje, etc.), nie przechodząc przez studia doktoranckie, wymagające sporej dyscypliny, trudnej do utrzymania gdy się pracuje  lub ma rodzinę.

 

Mogę zostać promotorem zainteresowanej dowolną z tych dróg uzyskania stopnia doktora osoby. Wchodzi w grę kierunek Automatyka i robotyka oraz Informatyka i zagadnienia dotyczące:  sterowania złożonymi systemami, sterowania w warunkach niepewności i ryzyka, rozwiązywania dużych zadań optymalizacji, obliczeń numerycznych w systemach równoległych i rozproszonych, sterowania systemami wodnymi.

 

O moich kompetencjach naukowych mówią najlepiej moje publikacje według Google Scholar.

 

Jeśli chodzi o osoby nie chcące uczęszczać na studia III stopnia, to wymagana będzie  pewna opłata na rzecz Wydziału EiTI PW pod sam koniec (egzaminy, recenzje, czynności administracyjne). 

 

Dodatkowe informacje przekażę już bezpośrednio, po uprzednim umówieniu się.

 

Mój E-mail: A.Karbowski@ia.pw.edu.pl

 

                   Łączę pozdrowienia

 

                                      Andrzej Karbowski (dr hab. inż.),          Warszawa, styczeń 2015