Andrzej Karbowski - home pageTo potential PhD students

Do potencjalnych doktorantów

Parampl - a free and simple tool for making AMPL scripts parallel

jPar - a free and simple tool for making Matlab scripts parallel

Strona książki "Programowanie równoległe i rozproszone" (rok wyd. 2009)

Strona książki "Obliczenia Równoległe i Rozproszone" (rok wyd. 2001)
E-mail: A.Karbowski@ia.pw.edu.pl