Spotkanie po 25 latach!

A nad ranem poszli¶my piec kie³baski!

J.S.