brak informacji
WRÓĆ
Opis zainteresowań:
Główny nacisk położono na rozwój teorii w rozproszonych i równoległych metodach obliczeniowych oraz rozwój oprogramowania optymalizacyjnego. Teoria ta pokrywa szeroką przestrzeń problemów liniowych i nieliniowych, dynamicznych, stochastycznych oraz wielokryterialnych. Kolejną przestrzenią badań jest teoria decyzji m.in. teoria gier i współgra ona z oprogramowaniem tworzonym na potrzeby wspierania decyzji oraz organizacją i zarządzaniem sieciami komputerowymi. Badania przenoszą się na metody uczenia się i rozumowania w systemach eksperckich.