brak informacji
WRÓĆ
Opis zainteresowań:
Główny nacisk położono na rozwój teorii w rozproszonych i równoległych metodach obliczeniowych oraz rozwój oprogramowania optymalizacyjnego. Teoria ta pokrywa szeroką przestrzeń problemów liniowych i nieliniowych, dynamicznych, stochastycznych oraz wielokryterialnych. Kolejną przestrzenią badań jest teoria decyzji m.in. teoria gier i współgra ona z oprogramowaniem tworzonym na potrzeby wspierania decyzji oraz organizacją i zarządzaniem sieciami komputerowymi. Badania przenoszą się na metody uczenia się i rozumowania w systemach eksperckich.

Instytut bierze udzial w programie rozwojowym Politechniki Warszawskiej
Instytut jest współwykonawcą projektu CREDO – Cyfrowe repozytorium dokumentów w ramach programu NCBiR DEMONSTRATOR+
 
Wersja do druku  Wersja do druku
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!