Pracownicy IAiIS

Format danych:
Imię Nazwisko, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 22 234.
Daniel Przemysław Wiśniewski
Doktorant
Opiekun naukowy: Andrzej Karbowski
Zakład Sterowania Systemów
Zespół Złożonych Systemów
dnl.wisniewski@gmail.com