Pracownicy IAiIS

Format danych:
Imię Nazwisko, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 22 234.
Tomasz Michał Kornuta, dr inż., 566, 7649
Adiunkt
Zakład Sterowania Systemów
Zespół Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających
T.Kornuta@elka.pw.edu.pl, http://home.elka.pw.edu.pl/~tkornuta
Konsultacje: środy 12:00-14:00