Pracownicy IAiIS

Format danych:
Imię Nazwisko, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 22 234.
Włodzimierz Kasprzak, prof. dr hab., 565, 7866
Profesor PW
Zakład Sterowania Systemów
Zespół Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających
W.Kasprzak@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~wkasprza
Konsultacje: środy 14:00-16:00