Pracownicy IAiIS

Format danych:
Imię Nazwisko, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 22 234.
Adam Andrzej Kozakiewicz, dr inż., 573A, 7860
Adiunkt
Zakład Sterowania Systemów
Zespół Złożonych Systemów
A.Kozakiewicz@ia.pw.edu.pl
Konsultacje: czwartki 12:00-13:00