Pracownicy IAiIS

Format danych:
Imię Nazwisko, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 22 234.
Andrzej Stachurski, dr hab. inż., 553, 7640
Adiunkt
Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych
Zespół Optymalizacji i Wspomagania Decyzji
A.Stachurski@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~stachurs
Konsultacje: wtorki 14:15-16:00